İngiltere’de yapılan bir çalışmada, meme kanseri nedeniyle meme koruyucu ameliyat geçiren her beş kadından birinin tekrar ameliyat geçirdiği belirlendi.

 

İnvaziv meme kanseri olan kadınlarda meme koruyucu tedaviye eklenen radyoterapi ile, sadece mastektomi, yani memenin alınması ameliyatına eşit sonuçlar sağlanabildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, kötü huylu tumor yeterince çıkarılmamamışsa, meme koruyucu ameliyat tekrar bir ameliyat gerektirebilir. İkinci operasyon ek duygusal strese yol açtığı gibi, adjuvant, yani ek tedavileri geciktirir, daha fazla maliyete ve daha kötü estetik sonuçlara yol açar. Araştırmacılar, İngiltere ulusal veribankasını tarayarak, meme koruyucu tedaviden sonra ikinci ameliyata neden olan faktörleri araştırdılar.

 

Primer meme kanseri nedeniyle ameliyata giren 96000 kadından 55000’I meme koruyucu cerrahi geçirmişti. Bunların % 83’ü invaziv (saldırgan), % 12’si in situ (erken evre) ve % 5’I digger evrelerdeydi. Meme koruyucu ameliyattan sonraki 3 ayda 11000 (% 20) kadın bir kısmı tekrar meme koruyucu, bir kısmı ise mastektomi olmak üzere tekrar ameliyat edildi. Karsinoma İn Situ denilen erken evredeki kadınlarda tekrar operasyon gerektirme oranı anlamlı şekilde daha yüksekti. (% 30’a karşılık % 18) Yine ikinci ameliyat riski genç kadınlarda, 50’nin üstündekilere gore anlamlı şekilde yüksekti.

 

Bu çalışmaya göre, meme koruyucu ameliyat geçiren her 5 kadından biri tekrar ameliyat gerektirmektedir. Araştırmacılar, bu yüksek reoperasyon oranlarını insitu tümörlerin ameliyat öncesi belirlenmesindeki zorluklar ve sıklıkla çok odaklı olmalarına bağlamaktadır. Bu bulgular belki de meme kanserli kadınlara meme koruyucu cerrahi seçeneğini sunarken yardımcı olabilir.

 

 Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP

Jeevan R et al. Reoperation rates after breast conserving surgery for breast cancer among women in England: Retrospective study of hospital episode statistics. BMJ 2012 Jul 12; 345:e4505.

 

 

 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :