50 yaşın altındaki, erken evre, östrojen reseptörü negatif olan meme kanserli genç kadınlarda diğer taraf memenin koruyucu olarak alınması sağkalım süresini uzatabilir. Ancak veriler henüz kesin değildir.
Son yıllarda, özellikle manyetik rezonans (MRI) incelemelerinin yaygın kullanıma girmesiyle, meme kanseri ameliyatı geçiren kadınların bir kısmı klinik olarak sinsi kalan diğer taraf meme kanserleri nedeniyle ameliyat geçirmektedir.  Bu tanısal ve tedavisel trendler, koruyucu amaçlı karşı taraf memenin de alınmasının klinik faydası olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmiştir.

Bu amaçla, 1998-2003 arasında meme kanseri  için ameliyat geçiren 107.000 hastanın ve bu arada diğer taraf meme ameliyatı da olan 8902 kadının dosyaları incelemeye dahil edilmiştir. Ortalama 47 aylık ortalama takip süresinden sonra, açıkça meme kanseri saptanan ve diğer taraf memesi de alınan kadınların kanserden ölme riski , sadece tek taraflı meme ameliyatı olanlara göre daha düşük bulunmuştur.

Risk analizleri bu sağkalım avantajının, 18-49 yaş arası, evre I-II arası, östrojen reseptörü negatif kadınlarda geçerli olduğunu göstermiştir. Böyle hastalarda 5 yıllık meme kanserinden sağ kalım oranları % 88.5 iken, tek taraflı ameliyat geçirenlerinki % 83.7’de kalmıştır. Benzer bir avantaj 50-59 yaş arası kadınlarda da gözlenmiştir, fakat seçim hataları bu bulguyu etkilemiş olabilir.

Bu sonuçlar, genç, özstrojen reseptörü negatif hastalarda koruyucu karşı taraf mastektominin sağkalıma fayda sağladığını düşündürmektedir. Bu bulgular heyecan vericidir, ancak henüz kesin değildir. Çalışmada her ikisi de hasta sonuçlarını etkileyebilecek BRCA ½  değerlerinin ve sistemik adjuvan terapinin yer almaması da önemlidir. Koruyucu karşı taraf mastektomi yapılan ve yapılmayan hastaları karşılaştıran, fakat BRCA ½ ve sistemik terapiyi de dikkate alan, randomize bir çalışma dizayn edilene kadar koruyucu karşı taraf mastektomisini öneremiyoruz.

Kaynak: Journal Watch © 2010 Massachusetts Medical Society 
www.medicorium.com©   kaynak gösterilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz. 

 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :