Obezlerin Yüzde 90`ı Şeker

Bilindiği gibi şişmanlık şeker hastalığı dışında kalp, kanser, felç, romatizma gibi pekçok hastalığın da ana nedenidir. Şişmanlık ve şeker hastalığı ülkemizde ve dünyada hızla artmaktadır. Bununla ilgili olarak toplumu uyarmak, beslenme alışkanlıklarını ve hayat tarzlarını değiştirmek gerekir. Ayrıca eğitim, ve alışkanlıkları değiştirecek olanakların ve kolaylıkların topluma sağlanması şarttır. Ancak kar hırsı ve toplumun büyük kesiminin istediği şekilde hareket etme alışkanlığı günümüzde sürmektedir. Şişman olmamak ve kişi şişmansa zayıflatmak için diet ve hareketin birlikte yapılması şarttır. Şişmanlığın diğer adı akordeon hastalığıdır. Yani hastalar birkaç ay zayıflar sonra yine kilo alır döngüsü içindedir.

Şişmanlıktaki amaç sadece zayıflatmak değildir. Esas amaç tekrar kilo almayı önlemektir. Şeker hastalığını önlemede diet ve harekete ek olarak bazı ilaçlar da kullanılmaktadır. Bunlardan umut veren iki ilaç metformin ve acarbosdur. Son zamanlarda glitazon grubu ilaçların (örneğin pioglitazonun) bu konuda yaralı olabileceği şeklinde yayınlar da vardır. Genetik olarak şeker hastalığı (Tip- 2) riski yüksek bireylerin, şişmanların ve şeker hastalığı açısından zararlı ilaçlar (örneğin kortizon, bazı beta bloker ilaçlar, idrar söktürücüler, antipsikotik ilaçlar vs) alan hastaların bu konulara daha dikkat etmeleri gerekir. Tip-1 şeker hastalığında koruyucu bir yöntem bilinmemektedir. Ancak bu hastalığın erken tanınması da hastanın yararınadır.

ŞEKERİN TEDAVİSİ

Şeker hastalığının her iki türünde de tedavinin melini diet ve hareket oluşturur. Tip-2 şeker hastalığının tedavisi: Tip-2 şeker hastalarının büyük bir kısmı (yüzde 90) şişmandır. Hastaların tedavisi planlanırken eğer hasta şişmansa normal kiloya gelecek şekilde tedavi planlanmalıdır. Kişilerin şişmanlığının derecesini ölçmek için vücut kitle endeksi kullanılmaktadır. Aşırı obeziteye ölümcül şişmanlık anlamına gelen morbid obezite denilmektedir. Şeker hastalarında özellikle karın bölgesinde yağ birikir. Buna santral obezite denilir. Bu tip şişmanlık kalp damar sistemi için çok daha riskli bir durumdur.
2009-05-02 Takvim