Morbid obezite sıklığı giderek artan, hemen tüm sistemlerde problemlere neden olan bir sağlık sorunu ve ciddi bir hastalıktır. Diyet ve egzersizle kalıcı başarı sağlanma olasılığı % 10’un altındadır. Bu hastalığın tedavisi için uygulanan cerrahi yöntemler kabaca kısıtlayıcı ve emilimi azaltıcı ameliyatlar olarak iki gruba ayrılır. TVGP (Mide katlama) en yeni geliştirilen metoddur. Bu makalenin amacı, 7 yıllık takiplerden edinilen sonuçları bildirmektir.
 
 
7 yıllık süre içerisinde toplam 320 hastaya mide plikasyonu uygulanmıştır. Tüm hastalarda sırtüstü pozisyonda çalışılmıştır. 1 adet 10 mm, 3 adet 5 mm trokar kullanılmıştır. Midenin büyük kurvatur tarafı Ligasure ile serbestleştirilmiştir. His açısı korunmuştur. 00 prolen kontinü sütür kullanılarak büyük kurvatur plike edilmiştir. Bu işlem, kardiyadan, pylora 5 cm kalana kadar uygulanmıştır. 
 
Mide Katlama Metodunun Sonuçları
Yanlış pozitif susuzluk hissi oluşmaktadır.
Effektif mide volümü 50 cc kalmaktadır. 
Fazla gıda alımına bağlı ağrı veya reflü oluşmaktadır.
2-4 yıl arasında kademeli mide genişlemesi olmakla birlikte, 50 cc’den 200 cc’ye çıkmaktadır.
Diyete devam etmek için psikolojik kontrol sağlamaktadır.
 
320 vakanın 270’i düzenli standart kontrol vizitleri ile izlenmiştir. Fazla kilonun kaybı oranları 6 ayda % 28’den % 95’e kadar değişmektedir. Sadece 12 vakada tekrar kilo alımı görülmüş, ancak bu EWL’nin % 20’sinden az olmuştur ve 2-7 yıl arasında alınmıştır. 3 vakada neden gebelik ve emzirme, 2 vakada aşırı alkol alımı, 4 vakada psikyatrik ilaçlar, 3 vakada iştah artışıdır. 3 vakada tekrar plikasyon yapılmış, 4 vaka ileojejunal laparoskopik bypassa çevrilmiş, 1 vakaya mide bandı uygulanmış, 1 vaka bebeğini emzirirken, 3 vaka da beklemeye alınmıştır.
 
 
4 vakada morbidite görülmüştür. Bunlar karaciğer hematomu, iki vakada ilaca bağlı hepatit ve sarılık, bir vakada da hipokalsemidir. Vakalarda ölüm oranı 0’dır.
 
Tekrar operasyon ihtiyacı 5 vakada görülmüştür. 2 vakada dikiş hattından kaçak oluşmuş olup, bir vakada neden akut mide delinmesi, bir vakada dikiş hattında darlık, bir vakada da yapışıklıklara bağlı sürekli kusmadır.
 
En iyi sonuçlar BMI değeri 35+ yandaş hastalık veya 40 üstü vakalarda, son 2 yıldır EWL % 70’in üzerinde olan vakalarda alınmıştır. İlk ay izlemler her hafta, sonraki 5 ay her iki haftada bir, sonraki 18 ay her ay yapılmıştır.
 
Etkili olduğu saptanan 10 faktör yaş, evlilik, cinsiyet, meslek, destek gruplarına katılım, yeme sırasında ağrı, iştah, akrabalar, yandaş hastalıklar ve kalan hacimdir. En iyi sonuçlar genç, kadın, bekar ve destek grubuna katılanlarda elde edilmiştir. En iyi sonuçları alma operasyon tipiyle tam olarak bağlantılı değildir. Daha doğrusu, hastanın diyet ve egzersize ilgisini arttıran diğer bazı faktörlere sekonderdir. Temel hedef zihnin değiştirilmesidir. 
 
 
Laparoskopik mide büyük kurvatur plikasyonu yönteminin avantajları:
Laparoskopik yapılabilmesi
Organ koruyucu bir metod olması
Düşük maliyeti
Geri dönüşebilirliği
Kalan mide hacminin 50 cc kadar düşük olması
6 ay içinde fazla kilonun % 60’ının kaybı
Teknikle bağımsız morbiditenin % 2, reoperasyon oranının % 2 gibi düşük olması
Tekrar kilo alımının % 10.9 gibi kabul edilebilir ve diğer metodlara geçilebilir olması
Kısıtlayıcı ameliyatlar arasında güvenli bir alternatif olması
 
 
İnvazivlik ve etkinlik oranlanacak olursa,
Diyet ve egzersiz kalıcı etkilidir, ancak % 10’un altında kalıcıdır.
Mide balonu 2-6 ay etkilidir, % 15 EWL sağlar, ancak intolerans % 30 kadardır.
TGVP minimum 4 yıl etkilidir, % 63 EWL sağlar, Komplikasyon oranı % 2’dir.
Gastrik Band 4 yıl etkilidir, % 65 EWL sağlar, Komplikasyon oranı % 10-20, mortalite % 1’dir
Gastrik bypass 5-7 yıl etkilidir, EWL % 70, Komplikasyon oranı % 15, mortalite % 1’dir.
İleojejunal bypass uzun dönem etkilidir. EWL % 80, Komplikasyon % 25, mortalite % 1.5’tir.
Duodenal Switch Bypass kalıcı etkilidir. EWL % 85, Komplikasyon % 33, mortalite % 2.5’dir.
 
Dr Muhammed Talebpour'un makalesinden Op.Dr.Murat Üstün tarafından çevrilmiştir. Kaynak belirtilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz.
 
 
Emrah Aydın 20.7.2011 17:47:14
Sayin Dr. Murat Üstün Laparoskopik Total Vertikal Plikasyon (TVGP) ameliyati için izin verilen maksimum kg araliği ne kadar? Ameliyat sonrasi yeme (sivi ile beslenme yada uzak kalinmasi gereken besinler vb.) alişkanliklari ne gibi değişmeler söz konusu olmali? Ameliyat sonrasinda hasta ne kadar süreden sonra aktif spor yapilabilecek duruma geliyor? Söz konusu amliyat için hastalara ne kadarlik bir masraflari oluyor?
 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :