Tüp Mide En Düşük Morbidite Oranına Sahip Ameliyat

Sleeve gastrektomi bypass ve banda göre daha düşük komplikasyon oranlarına sahip..

San Diego'da gerçekleştirilen 29. Yıllık ASMBS toplantısında sunulan yeni bir çalışmaya göre, diğer metodlarla karşılaştırıldığında laparoskopik tüp mide en düşük prosedürle ilişkili morbidite oranlarına sahip ameliyat.

Cleveland Clinic bariatrik cerrahlarından Raul Rosenthal, çalışmanın amacını hangi bariatrik prosedürlerin ne düzeyde güvenlikle gerçekleştirilebileceğini belirlemek olarak açıklıyor. Bir merkezin 6 yıllık vakalarının geriye dönük incelenmesinden edinilen bilgilere göre, laparoskopi tüp mide, gastrik bypass ve mide bandı karşılaştırıldı.

2005-2011 arasında ameliyat edilen toplam 2433 hasta incelendi. Gruplar arasında yaş, BMI ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu. Klinikte band sadece 35-50 arası BMI, tüp mide yüksek risk içeren tüm hastalar ve gastrik bypass 35'in üzerinde BMI değeri olan tüm hastalara önerilmekte.

Tüm ameliyatların 602'si tüp mide, 339'u band ve 1492'si bypass idi. Tekrar hastaneye yatırma oranı üç grupta da minimal olmakla birlikte, bypassta 1.7, tüp midede 1.3 ve bandda 1.5 idi. Komplikasyonlar veya başarısızlığa bağlı tekrar ameliyat gereksinimi bypass grubunda % 7.7, sleeve grubunda % 1.5 ve band grubunda % 15.3 idi.

Dr.Rosenthal, band ve bypassla karşılaştırıldığında laparoskopik tüp midenin en düşük re-operasyon oranlarına sahip olduğunu söylüyor. Sürpriz şekilde bandda tekrar ameliyat oranları beklenenin çok üzerinde çıktı. Bandda en sık neden kayma ve buna bağlı kilo kaybında yetersizlik ve reflü.

Ortalama hastanede yatış süreleri bypassta 3.75 gün, tüp midede 3.4 gün ve bandda 1.47 gün bulundu. Kaçak oranları bypass için % 0.4, sleeve için % 0.3 idi.

Bu çalışmanın en zayıf tarafı hastaların randomize edilmemiş olmasıdır. Ancak bu çalışma, yapılan diğer randomize çalışma ve meta analizlere bir katkı sağlayarak, tüp mide ameliyatının morbid obezite tedavisinde seçkin bir tedavi yöntemi olduğunu kanıtlamıştır. Rosenthal, bu nispeten küçük çalışmanın morbid obez hastaların tedavisinde tüp mide ameliyatının en güvenli prosedür olduğunu ekliyor. 

 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :