Laparoskopik Sleeve Gastrektomiden Sonra Kaçak Oranlarını Azaltabilecek Stratejiler: 9991 Vakanın Sistematik İnceleme ve Metaanalizi

Yeni bir çalışmada, laparoskopik sleeve gastrektomiden sonra kaçak oranlarını azaltabilecek stratejiler belirlendi. Bilindiği gibi laparoskopik sleeve gastrektomi giderek popularite kazanan bir obezite cerrahisi metodu. Bu ameliyatın, buji çapı gibi bazı teknik detayları ise halen tartışmalı.

 

Bu çalışmada 9991 laparoskopik sleeve hastasını kapsayan 112 çalışma incelendi. Buji çapına bağlı kaçak oranları, pylordan uzaklık mesafesi ve stapler hattında destek materyal kullanımı değerlendirildi. Yaş ve vücut kitle indeksi gibi temel karakteristikler dikkate alındı. Fazla kilonun kaybı oranları (EWL) ile buji çaplarının ilişkisi analiz edildi.

 

8922 hastada total 198 kaçak (% 2.2) saptandı. Riskin 40 F ve üzerindeki buji çaplarında düştüğü belirlendi. Destek materyallerinin kaçak üzerinde etkisi olmadığı bulundu. 36 aylık takiplerde, buji çapının 40 ve üzerinde olduğu vakalarla, 40 altında olduğu vakalar arasında anlamlı fark bulunmadı. Pylordan uzaklık ta kaçak veya EWL'yi etkilemiyordu.

 

40 F ve üzerinde buji kullanmak, 3 yıllık süreçte kilo kaybını etkilemeden kaçak oranlarını düşürebilir. Pylordan uzaklık ne kilo kaybını ne de kaçakları etkilemektedir. Destek materyallerinin kaçağı azalttığı kanıtlanamamıştır. Ancak cerrah illa kullanmak istiyorsa bioabsorbable olanlar tercih edilmelidir. Buji çapının EWL üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha uzun dönemli çalışmalara gereksinim vardır. 

Kaynak: Parikh MIssa RMcCrillis ASaunders JKUde-Welcome AGagner M.

Ann Surg. 2013 Feb;257(2):231-7. doi: 10.1097/SLA.0b013e31826cc714.

www.medicorium.com kaynak gösterilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz.

 

 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :