Archives of Surgery dergisinde 16 Nisan’da yayınlanan bir çalışmaya göre, tüp mide ameliyatının Tip 2 şeker hastalığı ve komplikasyonlarının önlenmesinde geleneksel medikal tedaviyle kıyaslandığında çok yüksek oranda etkili olduğu kanıtlandı.

Roma Sapienza üniversitesinden Frida Leonetti ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada Tip 2 diabeti olan 60 morbid obez hasta prospektif olarak incelendi. Bunlardan 30’u sleeve gastrektomi geçirirken, 30’u geleneksel ilaç tedavisi aldı. 

Cerrahi gruptaki hastalardan 24’ünde (%80) diabet ameliyattan 18 ay sonra tamamen düzeldi. Vücut kitle indeksleri ise 41.3’den 28.3’e indi. Diğer grupta ise 39 olan ortalama başlangıç vücut kitle indeksi 18 ay sonra 39.8’e yükselmişti. Gruptaki tüm hastalar hala diabetikti.

Araştırmacılar “aşırı kilonun kaybı, BMI değerlerinde ve trigliseridlerde düşüş, HDL kolesterolde yükselmeyi izlediğimizde anlamlı farklılıklar saptadık.  Bu çalışmanın sonuçları sleeve gastrektominin bu hastaların tedavisinde çok etkili olduğunu kanıtlamıştır” dedi.

Daha önce de sleeve gastrektominin şeker hastalığında düzelme veya iyileşmede etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, bu çalışma tüp mide ameliyatını yoğun ilaç tedavisi ile direk karşılaştıran ilk çalışmadır. Laparoskopik sleeve gastrektomi midenin büyük bölümünün çıkarılması ve muz şeklinde bir tüp mide bırakılarak hastanın az miktarda gıdayla doymasını sağlar. Geleneksel medikal tedavide ise ilgili branş konsültasyonları, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, düzenli fiziksel aktivite ve 1200 kalorilik diyet yer almaktadır.

Tüp mide ameliyatı olan grupta ameliyattan önce ortalama 166 olan kan şekeri düzeyleri, ameliyattan 18 ay sonra 97’ye inmiştir. Trigliserid seviyeleri ise 169’dan 97’ye düşmüştür. İyi kolesterol olan HDL seviyeleri 48.3’den 61’e yükselmiştir. Kan şekeri kontrolünü takipte kullanılan HbA1c değerleri ise 8.1’den 7.1’e gerilemiştir.

Ek olarak, 10 yıldan az süredir şeker hastası olan 20 hasta ameliyattan sonra diabet ilaçlarını tamamen bırakmıştır. Araştırmacılar, şeker hastalığı süresinin hastalığın tedavisi veya düzelmesinde en önemli öngörü değerine sahip olduğunu belirtmektedir.

Araştırmaya ek olarak, Wisconsin Tıp Fakültesinden Jon Gould, güncel anketlerde, morbid obez hastalardan sadece % 10’unun takip eden hekimleri tarafından bariatrik cerrahiye yönlendirildiğini, diğerlerinin halen geleneksel tedavilerle zaman ve sağlıklarını kaybetmekte olduğunu bildirmiştir.

Arch Surg. Published online April 16, 2012.

 

 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :