Yaraların temizlenmesinde çeşitlli solüsyonlar önerilmektedir. Bunlar içinde izotonik olduğu için ve normal iyileşme süreci ile etkileşmediği için izotonik sodyum klorür solusyonu en çok tercih edilendir. Kolay ulaşılabilir, etkili ve ucuz olduğundan musluk suyu da toplumda sıkça kullanılmaktadır. Fakat kullanımı hakkında net bir bilgi yoktur.

Yapılan bir çalışmada Cochrane veritabanında bir araştırma yapılarak yaraların temizlenmesinde en ideal solusyonun ne olduğu bulunmaya çalışılmıştır. Veri toplanması ve analizi bağımsız araştırmacıalr tarafından yapılmış ve üçüncü bir araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre kronik yaraların temizlenmesinde musluk suyu kullanıldığında relatif enfeksiyon gelişme riski serum fizyolojiğe göre 0.16 bulunmuştur. (95% Cl 0.01-2.96) Erişkinlerde akut yaraların temizlenmesinde musluk suyu kullanıldığında enfeksiyon gelişme riski serum fizyolojiye göre daha düşüktür. Çocuklarda akut yaraların temizlenmesinde musluk suyu kullanıldığında enfeksiyon riskinde belirgin bir farklılık saptanmamıştır.

Özetle, başka çalışmalara gerek olsa da, enfeksiyon ve iyileşme oranları açısından musluk suyu kullanımının daha üstün olduğu, en azından serum fizyolojiğin şart olmadığı söylenebilir. Bazı çalışmalarda ise yaranın hiç temizlenmemesinin enfeksiyon riskini arttırmadığı da ileri sürülmektedir. Sonuç olarak, içilebilir su veya erişilemediğinde kaynatılıp soğutulmuş su iyi bir temizleyici solusyon olarak önerilmektedir.

Ritin S Fernandez RN MN (Critical Care) PhD Candidate,1–31South Western Sydney, Centre for Applied Nursing Research,2New South Wales Centre for Evidence Based Health Care (a collaborating centre of the Joanna Briggs Institute), Liverpool BC, and3University of Western Sydney, Penrith South DC, New South Wales, AustraliaMs Ritin Fernandez, Centre for Applied Nursing Research, Locked Bag 7103, Liverpool BC, NSW 1871 Australia.

ÇEVİRİ: Op.Dr.Murat Üstün (Kaynak belirtilmek kaydı ile alıntı yapabilirsiniz.)