Radyofrekans enerjisi dokuyu yakmakta ve daha yeni yöntemlerle de yeniden şekillendirmekte kullanılan cerrahi bir araçtır. Örneğin, radyofrekans tedavisi gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde başarılı şekilde kullanılmaktadır. Bu işlemde radyofrekans dalgaları alt özofageal sfinkterin biomekaniğini değiştirmektedir. Radyofrekans dalgaları ortopedik prosedürlerde eklem kapsülünü yeniden şekillendirmekte, beyin cerrahisinde ise intradiskal elektrotermal annuloplasti işlemlerinde (ameliyatsız bel fıtığı tedavisi) kullanılmaktadır. Tüm bu prosedürlerde non-ablatif düzeylerde radyotermal enerji kollagen fibrillerini değiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. İyileşme yanıtı fibrozisle karakterizedir. Günümüzde, radyofrekans enerjisi fekal inkontinansın (büyük abdest tutamama) minimal invaziv, yani ameliyatsız tedavisinde de araştırılmaktadır.

Fekal inkontinans büyük abdestin rektum ve anal kanaldan istemsiz olarak kaçmasıdır. Fekal kontinans anal sfinkter fonksiyonu, pelvik taban fonksiyonu, gaita transit zamanı, rektal kapasite ve dışkılama hissinin kompleks etkileşimi ile sağlanmaktadır. Fekal inkontinansın etyolojisinde vaginal doğum travması, anal cerrahi, nörolojik hastalıklar ve yaşlanma sayılabilir. Bu rahatsızlığın, yetişkin nüfusun % 8'ini etkilediği tahminlenmektedir. Tıbbi tedavi diyet önlemleri, diyete kitle oluşturucu ajanların eklenmesi ve ishale yol açacak gıdaların engellenmesini içerir. Hafif düzeylerde inkontinansın tedavisinde anti diare ilaçları kullanılabilir. Barsak yönetimi programları sıklıkla spinal kord zedelenmelerinde kullanılsa da, fekal inkontinanslarda da işe yaramaktadır. Biofeedback yöntemi de araştırılmakta olan etkili bir yöntemdir. Cerrahi yaklaşımlar temel olarak sfinkteroplastiyi içerir. Bu işlemlerin son noktası ise barsağın karın duvarına açılmasıdır. (Stoma, kolostomi) Yeni denenen metodlar ise yapay anal sfinkter ve sakral nöromodülasyondur.

Radyofrekans enerjisinin fekal inkontinans tedavisinde kullanılması Secca Prosedürü olarak bilinir. Ayaktan tedavi olarak uygulanan bu yöntem, hafif bir anestezi altında yapılır. Termal lezyonlar oluşturmak üzere anal kanalın sfinkterik kompleksi üzerine radyofrekans enerjisi uygulanır. Aylar içinde bu lezyonlar iyileşirken doku büzülür ve dokunun tonusu artarak potansiyel olarak büyük abdest tutma yeteneği arttırılır. 2002'de Secca™ System FDA tarafından onaylanmıştır.

(Radiofrequency energy is a common surgical tool that has been used for tissue ablation and more recently for tissue remodeling. For example, radiofrequency energy has been investigated as a treatment of gastroesophageal reflux disease, where radiofrequency lesions are designed to alter the biomechanics of the lower esophageal sphincter. Radiofrequency energy has also been used in orthopedic procedures to remodel the joint capsule or in the intradiscal electrothermal annuloplasty procedure where the treatment is intended in part to modify and strengthen the disc annulus. In all of these procedures, nonablative levels of radiofrequency thermal energy are used to alter collagen fibrils, which then result in a healing response characterized by fibrosis. All of these procedures are addressed in separate medical policies (see Cross References). Recently, radiofrequency energy has also been explored as a minimally invasive treatment option for fecal incontinence.

Fecal incontinence is the involuntary leakage of stool from the rectum and anal canal. Fecal continence depends on a complex interplay of anal sphincter function, pelvic floor function, stool transit time, rectal capacity, and sensation. There are a variety of etiologies, including injury from vaginal delivery, anal surgery, neurologic disease, and the normal aging process. It is estimated that the disorder affects some 8% of the adult population. Medical management includes dietary measures, such as the addition of bulk producing agents to the diet and elimination of foods associated with diarrhea. Antidiarrheal drugs can be used for mild degrees of incontinence. Bowel management programs, commonly used in patients with spinal cord injuries, may also be effective in patients with fecal incontinence. Biofeedback has been investigated as well. Surgical approaches primarily include a sphincteroplasty, although more novel approaches may be attempted in those whose only other treatment option is the creation of a stoma. These novel approaches include an artificial anal sphincter or sacral neuromodulation.

Radiofrequency energy, referred to as the Secca procedure, has also been investigated as a minimally invasive treatment of fecal incontinence. In this outpatient procedure using conscious sedation, radiofrequency energy is delivered to the sphincteric complex of the anal canal to create discrete thermal lesions. Over several months, these lesions heal and the tissue contracts, changing the tone of the tissue and potentially leading to improved continence.

In 2002, the Secca™ System received U.S. Food and Drug Administration (FDA) clearance through the 510(k) process for the following labeled indication:

“ The Secca™ System is intended for general use in the electrosurgical coagulation of tissue and is intended for use specifically in the treatment of fecal incontinence in those patients with incontinence to solid or liquid stool at least once per week and who have failed more conservative therapy.”