Obezite Menopoz Sonrası Dönemde Meme Kanseri Riskini Arttırıyor!

Fazla kilolu veya obez kadınlar, normal kilolu olanlarla karşılaştırıldığında invaziv meme kanseri için daha yüksek risk altında.. 35 ve üzerinde BMI değerleri, östrojen ve progesteron reseptörü pozitif meme kanseri riskini arttırıyor.

Women’s Health Initiative tarafından yürütülen bir çalışmada, postmenopozal dönemdeki kadınlarda fazla kilolu veya obez olmanın, normal kilolulara göre meme kanserine yakalanma riskini arttırdığı belirlendi. Çalışma JAMA Oncology dergisinde yayınlandı. Çalışmada hastaların boyu, kilosu ölçüldü. Başlangıçta ve yıllık veya iki yılda bir mammografileri çekildi. 1993’ten 1998’e kadar yaklaşık 13 yıllık süreçte 67.142 menopoz döneminde kadın çalışmaya dahil edildi. Bu grupta 3388 invaziv meme kanseri saptandı.

Fazla kilolu veya obez olan kadınların normal kilolu olanlara göre, obezitenin derecesiyle artan oranda daha fazla meme kanseri riski taşıdığı belirlendi. BMI 35’in üzerinde olan kadınlarda risk en fazlaydı. Bu gruptaki kadınlar, normal kilolulara göre % 58 artmış risk taşıyordu.

Bu artış östrojen ve progesteron reseptörü pozitif meme kanseri için geçerliydi. Reseptör negatif kanserlerde böyle bir ilişki bulunmadı. Dahası, obezite kanserde kötü prognoz belirleyicileri ile de bağlantılı bulundu. BMI 35 ve üzerinde olan kadınlarda tümörün daha büyük olması, lenf bezi tutulumu ve kötü differansiye tümör riski de daha fazlaydı. BMI 25 değerinin altında olup, çalışma süresince vücut ağırlığının % 5’inden fazla kilo alan kadınlarda da meme kanseri riski artıyordu.

Ancak zaten fazla kilolu veya obez olan kadınlarda kilo değişimlerinin bir etkisi gözlenmedi. Postmenopozal hormon tedavisinin BMI-kanser ilişkisine etkisi olmadığı saptandı.

Sonuç olarak, obezite meme kanseri riskinde belirgin artışa yol açmaktadır. Bu artışın yanısıra, obezitenin derecesi meme kanserinin kötü seyriyle de orantılıdır. Dolayısıyla, obezitenin önlenmesi ve tedavisi için harcanacak her çaba, aynı zamanda meme kanserinden ölümleri de azaltacaktır.