Obezlere Kötü Haber!

Ağır derecede obez olan bir kadının normal kilosuna erişme olasılığı 677’de 1, erkekte ise 1290’da 1 şans var..Obez grubundaki kadınlarda bu oranlar 124’de 1, erkekte ise 210’da 1.

Yeni bir çalışmaya göre, toplumsal düzeyde obezite problemleri için diyet ve egzersize dayanan güncel kilo kontrol programları etkisiz! Çalışma Londra’daki King’s College tarafından yürütüldü ve sonuçlar American Journal of Public Health dergisinde yayınlandı.

Çalışmada 129.194 erkek ve 149.788 kadından oluşan 278.982 hasta incelendi. Çalışma 2004-2014 arasını kapsıyor. Obezite cerrahisi geçirenlerin çalışma dışı bırakıldığı araştırmada, obez bireylerin normal kilolarına erişme veya vücut ağırlığında % 5 azalma sağlama şansları araştırıldı. Kilo değişimlerini belirlemede en az 3 BMI değeri dikkate alındı. Obez hastaların % 5 kilo kaybı sağlama oranları yıllık olarak erkeklerde 12’de 1 ve kadınlarda 10’da 1 olarak bulundu. % 5 kilo kaybı sağlayan bireylerden % 53’ü ilk 2 yıl içinde, % 78’i de ilk 5 yılda kilolarını geri aldılar.

Toplamda 30-35 BMI aralığındakilerden sadece 1283 erkek ve 2245 kadın normal vücut ağırlıklarına ulaşabildiler. Ki bu da yıllık olarak erkeklerde 210’da 1, kadınlarda 124’de 1 anlamına geliyordu. BMI 40’ın üzerinde olan bireylerde oranlar erkeklerde 1290’da 1, kadınlarda ise 677’de 1’e kadar düşüyordu.

Hastaların üçte birinde yoyo etkisi denen, vücut ağırlığında artış ve azalmalar izlendi. Çalışma güncel obezite tedavisi yöntemlerinin obez hastaların çoğunluğunda iflas ettiğini göstermektedir. Vücut ağırlığının % 5-10’unu bile kaybetmenin anlamlı sağlık kazanımlarına yol açtığını biliyoruz. Bu çalışma, obez bireylerin küçük miktarlarda kilo kaybı sağlama ve korumalarının bile ne kadar zor olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de obez insanlara önerilen ana tedavi şemaları pratisyen hekimler veya dahili branşlarca sunulmaktadır. Kanıtlar güncel sistemin obez bireylerin büyük çoğunluğunda işlemediğini kanıtlamaktadır.

Bir yetişkin obez haline geldikten sonra tekrar sağlıklı kilosuna dönmesi neredeyse imkansızdır. Bu konuyla baş etmek için acilen yeni yaklaşımlara ihtiyacımız vardır. Fazla kilo veya obeziteyi önlemeye yönelik önlemler çok daha önemli hale gelmektedir.

Obeziteyi tedavi etmek üzere, alınan kaloriyi azaltmak ve fiziksel aktiviteyi arttırmaya dayalı güncel stratejiler obez bireylerin kilo kaybını ve korumasını sağlamakta işe yaramamaktadır. Günümüzün en büyük sağlık sorunu olan obezite salgınıyla başetmenin en önemli yolu toplumda obeziteyi oluşmadan önleyecek yaygın halk sağlığı önlemleridir.

Kaynak: Alison Fildes, Judith Charlton, Caroline Rudisill, Peter Littlejohns, A. Toby Prevost, Martin C. Gulliford. Probability of an Obese Person Attaining Normal Body Weight: Cohort Study Using Electronic Health Records. American Journal of Public Health, 2015; e1 DOI: 10.2105/AJPH.2015.302773