Gastrik bypass sanıldığı gibi derin vitamin mineral eksiklikleriyle seyretmeyebilir. Hastaların 5 yıllık takiplerinde folik asid, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C ve vitamin A düzeylerinde anlamlı artışlar gözlendi. Norveçli araştırmaların yaptığı çalışmada, bazı vitamin seviyelerinin ise ameliyat öncesiyle aynı kaldığı saptandı. Artışlar hastaların vitamin destekleri kullanması ve daha sağlıklı yemesinden olabileceği gibi, ameliyattan önceki vitamin konsantrasyonlarının kötü olmasından da kaynaklanabilir. Oslo Üniversitesi hastanesinden araştırmacılar, daha önceki çalışmaların gastrik bypassı takiben artmış vitamin eksikliği riski bulduğunu, ancak bu yeni bulguların hastaları vitamin desteklerini kullanması yönünde cesaretlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmacılar geriye dönük olarak 441 hastanın vitamin konsantrasyonlarını incelediler. Makale European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlandı. 2004-2008 arasında gastrik bypass geçiren bu hastaların vitamin konsantrasyonları ve bildirdikleri vitamin ve besin desteği kullanımları araştırıldı. Tüm hastaların günlük olarak multivitamin, kalsiyum, vitamin D ve demir destekleri ve 3 ayda bir B12 enjeksiyonları alması önerildi. 441 hastanın en az bir veya daha fazla vitamin konsantrasyonu ölçümü yapıldı. Çalışmanın 5. Yılında vitamin konsantrasyonları anlamlı şekilde ameliyat öncesine göre yüksek (vitamin B6, folik asid, vitamin B12, vitamin C ve vitamin A) veya değişmemiş (tiamin, 25 Hidroksi D vitamini, vitamin E) bulundu.

Hastaların % 1-9’u ameliyattan önce multivitamin, kalsiyum, vitamin D ve vitamin B12 kullanıyordu. 1. Yılda hastaların % 79-84’ü, 5. Yılda ise % 52-83’ü vitamin desteği alıyordu. Araştırmacılar, her hastanın vitamin eksikliği açısından farklı profili olduğunu ve vitamin desteklerinin de buna göre belirlenmesi gerektiğini, ancak sonuç olarak sağlıklı beslenme ve vitamin destekleri ile, bypass ameliyatından sonra derin vitamin eksikliği gibi bir sorunun oluşmayacağını belirtti.