Aperatif Etkisi: Öğünlerden Önce Alkol Tüketimi Gıda Alımını Arttırıyor!

Daha fazla miktarda gıda tüketimi de beynin ödül mekanizmasını düzenleyen ve beslenme davranışını düzenleyen bölgelerinde aktiviteyi arttırıyor. Fonksiyonel MR görüntüleme teknikleri kullanılarak, gıda aromalarının beynin belli bölgelerinde kan oksijenasyon seviyelerini nasıl değiştirdiği kanıtlandı. Öğünlerden önce alkol alınması, bu aktiviteyi daha da arttırıyor.

Obez olmayan kadınlarda yürütülen çalışmada, öğünlerden önce damar yoluyla alkol verilerek nefes alkol seviyeleri % 50 mg düzeyine çıkarıldı, sonra isteğe bağlı biftek, noodle  veya İtalyan et soslu makarna tüketimi sırasında beyin fonksiyonları MR ile kayıt altına alındı. Hipotalamik alanda gıda kokuları ile kan dolaşımının arttığı, öncesinde alkol verildiğinde bu artışın daha belirgin olduğu gözlendi. Alkolü takiben gıda tüketim miktarı da anlamlı derecede yüksekti ve ghrelin seviyeleri düşmüştü.

Özetle, öncesinde alkol tüketimi gıda alımını arttırmakta, hipotalamusta gıdayla ilişkili ve ilişkisiz kan oksijenasyon seviyesine yanıtı değiştirmektedir. Böylece, 19. Yüzyılda Latince aperire, yani iştah açıcı kelimesinden türetilen aperatif kelimesi, tam anlamıyla adından bekleneni yapmaktadır. Öğünlerden önce alkol tüketimi aynı zamanda yüksek miktarda kalori alımına da neden olmaktadır.