Dünya Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Derneği’nin 20. Dünya Kongresi Viyana’da..

26-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında Viyana Hofburg Kraliyet Sarayı’nda düzenlenecek olan kongreye, dünyanın her yerinden yüzlerce bariatrik cerrah katılıyor. Bizim de 10 yıla yaklaşan deneyimlerimizi paylaşacağımız bu kongrede, metabolik cerrahinin yeni ve gelişen disiplini olan ameliyatsız ve minimal invaziv yaklaşımlar ve takım yaklaşımı ön plana çıkıyor. Pek çok araştırmacının katkılarıyla, Tip 2 diyabetin ve metabolik sendromun tedavisinde ve kalp hastalıklarının önlenmesinde metabolik cerrahinin yeri de detaylı olarak tartışılacak başlıklardan biri..

Obezite ve buna bağlı başta diyabet ve kalp hastalıkları olmak üzere metabolik hastalıklar, tüm dünyada halen durdurulamayan bir artış göstermeye devam ediyor. Üstelik, eskiden sanıldığının aksine, gelişmekte olan ülkeler de bu salgından korunmuş değil. Dünya Sağlık Örgütü verileri, hareketsiz yaşam tarzı ve düşük sosyoekonomik durumun morbid obez vatandaşların artmasına yol açtığını gösteriyor. Bu salgın şeklindeki artış, tüm dünyadan pek çok araştırma merkezini hayatı tehdit eden bu durum için optimal çözümü aramaya itiyor.  Bununla birlikte, geçtiğimiz onyıllar boyunca cerrahinin hem kilo kaybı, hem de obeziteyle ilişkili hastalıklardaki düzelme açısından, en etkili çözüm olduğu kanıtlandı. Günümüzde tüm dünyada 8000 civarında obezite cerrahı tarafından yılda 300 000 bariatrik operasyon gerçekleştirildiği bilinmekte. Bu ameliyatlarla ilgili uzun dönemli çalışmalar, klasik diyet ve tıbbi tedavilerle kıyaslandığında, bu metodların çok daha uzun süreli ve yüksek oranda fayda sağladığını kanıtlamakta. IFSO, yani Dünya Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Derneği 60 ülkeden yüzlerce obezite cerrahının üye olduğu, dahası akredite olmak zorunda olduğu bir dernek. Kongre dönüşü güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız, ama şimdi bu bilimsel doyuruculuk açısından zirvede yer alan bu kongreden bazı konu başlıklarını paylaşalım J

Tek Anastomozlu Gastrik Bypass Kursu

-Tek anastomozlu gastrik bypass, diğer adıyla mini gastrik bypass (OAGB/MGB) neden iyi bir ameliyattır?

-Ruthledge tarafından geliştirilen MGB operasyonunun tarihçesi ve mantığı

-Standart tekniğin video sunumu (11 yılda 1500 vakalık seri)

-Adım adım mini gastrik bypass tekniği

-Mini gastrik bypassla ilgili sorular ve yanıtlar

-MGB’nin komplikasyonları

-Mini gastrik bypasstan sonra marjinal ülserler, önlenmeleri ve tedavileri

-OAGB sonrası internal hernilerin önlenmesinde kullanılan bir teknik

-Kısıtlayıcı cerrahiler, Roux-en-Y gastrik bypass ve mini gstarik bypasstan sonra metabolik kemik hastalığı (iPTH) ve önlenmesi

-MGB’den sonra diare ve hipoalbuminemi tedavisi

-Primer kısıtlayıcı ameliyatlardan sonra mini gastrik bypassa revizyon

-Hiatus hernisi, H.pylori, postop beslenme desteği, demir eksikliği, aşırı kilo kaybı, hipoalbuminemi, safra reflüsü konusunda panel.

-MGB’den 5 yıl sonra yaşam kalitesi

-Süper obezlerde mini gastrik bypass

-Kişiye özel ayarlanabilen bypass uzunluğu, obstrüktif bir ameliyat olmadığı için daha rahat sağlıklı gıda tüketimi ve daha yüksek tatmin seviyesi, reflü korkusu ve malnutrisyon

-MGB’den sonra kanser oranının arttığına ilişkin herhangi bir kanıt var mı? Ayrıca diğer obezite ameliyatlarından sonra kanserle ilgili durum nedir?

-OAGB’’de anti reflü teknikleri

-Garcia-Caballero tekniği

-Kişiye özel tek anastomozlu gastrik bypass, teknik detaylar, komplikasyonların yönetimi, revizyon cerrahisi ve antireflü mekanizmaları

-BMI 23-50 arası hastalarda vücut kompozisyonundaki değişimler, diyabet ve metabolik sendrom üzerine etkiler

-Hipoglisemi konusunda MGB ile Roux-en-Y arasında fark var mı?

-Antireflü OAGB, 2800 hastanın 13 yıllık sonuçları, Roux-en-Y gastrik bypass, mide bandı ve sleeve gastrektomi ile karşılaştırmalı sonuçları

-Diğer bariatrik ameliyatların revizyonunda bir seçenek olarak mini gastrik bypass

-MGB’nin metabolik sendromun diğer hastalıkları üzerinde etkileri

-Mini gastrik bypassın Tip 2 diyabet ve diğer yandaş hastalıkların düzelmesine etkileri

-Mini gastrik bypassla Roux-en-Y Gastrik Bypassın ve tüp mide ameliyatının kilo kaybı, komplikasyonlar ve diyabette düzelme açısından uzun dönem(10 yılın üzerinde) sonuçlarının karşılaştırılması

-Bir karşılaştırmalı çalışma; Omega loop bypass Roux en Y bypassla kıyaslandığında daha fazla kilo kaybı sağlar

-Teknikler ve Etkileri:

-Mini gastrik bypassın etki mekanizmaları ve kilo kaybının kalıcılığının nedenleri

-MGB sonrası revizyon cerrahisi

-İleal gıda saptırma, MGB’nin majör bir modifikasyonu ve BPD ile karşılaştırmalı sonuçları

-Robotik mini gastrik bypass

-Tüm anastomozların elle yapıldığı robotik MGB tekniği

-İki prosedürün teknik karşılaştırması, tüp mideden MGB’ye mi, SADI’ye mi geçilmeli?

Metabolik Cerrahide Komplikasyon Yönetimi Kursu

Metabolik ve bariatrik cerrahide komplikasyonlardan nasıl korunulur?

-Yeni hastanın ameliyat öncesi hazırlanması

-Revizyonel cerrahi hastasının ameliyat öncesi hazırlığı

-Akut komplikasyon gelişen hastanın ameliyat öncesi hazırlığı

-Postoperatif  komplikasyonlar ameliyat sırasında önlenebilir mi?

-Kaçakların yönetimi

-Tüp mide ameliyatlarından sonra oluşan kaçakların tedavi algoritması

-Kanamaların yönetimi

-Stenozların, yani darlıkların yönetimi

-Barsak tıkanıklıkları ve internal hernilerin yönetimi

-Anastomotik ve remnant mide ülserlerinin yönetimi

-Safra kesesi ve ana safra kanalı taşlarının yönetimi

-Fistüllerin yönetimi

-Gastrik bypass sonrası hipoglisemiler

-Omega loop gastrik bypass sonrası alkalen reflü gastrit ve safra reflüsü

-Sleeve gastrektomiden sonra reflü hastalığı

-Postoperatif diyet ve destek ürünleri

-Postoperatif malnutrisyon ve beslenme eksiklikleri

Bariatrik ve Metabolik Cerrahiden Sonra Tekrar Kilo Alımının Yönetimi

-Revizyonel cerrahi için hastaların seçilmesi

-Başarısız gastrik bandın yönetimi

-Başarısız mide katlama ameliyatının yönetimi

-Başarısız gastrik bypass ve omega gastrik bypassın yönetimi

-Başarısız BPD duodenal switch yönetimi

Mide Katlama Kursu

-Mide katlama ameliyatlarının tarihçesi, literatür taraması, mide katlama ameliyatlarına başlamadan önce gözönünde bulundurulması gereken önemli noktalar

-Püf noktaları, ameliyat teknikleri, komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi

-Meksika’daki yüksek hacimli bir merkezin sonuçları

-Mide katlamadan sonra hormonal/inkretin seviyesi değişiklikleri, metabolik etkiler. Bir konversiyon ameliyatı olarak gastrik plikasyon (banddan plikasyona, tüp mideden plikasyona, replikasyon)

-Mide katlama ameliyatının uzun dönem sonuçları

-Gastrik plikasyonu ne zaman revize etmeliyiz ve hangi metodu seçmeliyiz?

-Endoskopik plikasyon ve diğer bariatrik prosedürler

Bariatrik Endoskopi Kursu

-Bariatrik endoskopiye genel bakış

-Bariatrik endoskopi anatomisi, cerrahi ve endoskopik perspektif

-Mide bandında bariatrik endoskopi, band komplikasyonlarının cerrahi tedavisi, band erozyonlarında endoskopik tedavi yöntemleri

-Roux-en-Y gastrik bypass bariatrik endoskopisi

- Roux-en-Y gastrik bypass komplikasyonlarının endoskopik tedavisi

-Tüp mide bariatrik endoskopisi

-Tüp mide komplikasyonlarının endoskopik tedavisi

-Obezite ve metabolik yandaş hastalıkların endoskopik tedavisi mümkün mü?

-Obezitenin primer tedavisi olarak bariatrik endoskopiden neler beklemeliyiz, güncel durum ve gelecekteki beklentiler

-Yer kaplayıcı cihaz olarak intragastrik balonlar, genel bakış ve sonuçlar

-Endoskopik endolüminal gastroplasti

-Endoskopik endolüminal fundus gastroplasti

-Endoskopik endolüminal barsak diversiyonları

-Endoskopik endolüminal doku remodelasyonu

-Gastrik aspirasyon tedavisi

-Obezite ve diyabetin endoskopik tedavisinin kanıta dayalı analizi

-Ameliyat sonrası yetersiz kilo kaybının endoskopopik değerlendirilmesi

-Roux en Y gastrik bypass endoskopik revizyonları

-Postbariatrik reflünün endoskopik tedavisi

Obezite Hastalarının Perioperatif Bakımında Anahtar Konular

-Anestezi felaketleri ve obezite

-Obezitenin epidemiyoloji ve antropolojisi

-BMI, yağ dağılımı ve ilaç dozlarının ayarlanması

-Enflamasyon ve metabolik sendrom

-Obezitenin kardiyovasküler etkileri

-Obezitenin solunum sistemine etkileri

-Uyku apnesi, patofizyoloji ve mekanizmaları

-Uyku apnesi, tarama ve yönetimi

-Kardiyovasküler rezervin değerlendirilmesi

-Obezlerde akciğer fizyolojisi

-Obezlerde havayolu yönetimi

-Videolaringoskopi ve gelişmiş havayolu teknikleri

-Obez hastada havalandırma (ventilasyon)

-Pneumoperitoneum (batının gazla şişirilmesi)

-Analjezi ve opioidlerden kaçınma stratejileri

-İdeal anestetik teknikler

-Tromboprofilaksi (pıhtılaşmadan korunma)

-Ameliyat sonrası bakım nerede olmalı, yoğun bakım gerekli mi?

-Cerrahi ve farkında olunması gereken komplikasyonlar

International Bariatric Club Uydu Sempozyumu

-Bariatrik cerrahın mental hazırlığı

-Çocuklarda bariatrik cerrahi

-Uzun bir küçük kurvatur poşu Roux en Y bypass’ta ideal poştur

-Bariatrik ve metabolik cerrahi 2050’de bitecek mi?

-Gelecekte tüp mide ve gastrik bypass sonrası kilo alımında endoskopik tedaviler laparoskopik revizyonal cerrahiden daha öne geçecektir.

-Ameliyathanede karşılaşabileceğimiz felaketler-Ne yapılmalı?

Diabezite ve Adipozitenin Epidemiyolojisi

-Cerrahın barsak, beyin ve metabolik bozukluk hakkında bilmesi gerekenler

-Bariatrik ve metabolik cerrahide başarısızlık; dahiliyeci bakış açısı

-Universal ve doğru bir ideal vücut kitle ölçümü yöntemi var mı?

-Metabolik cerrahiden sonra Tip 2 diyabetteki düzelmenin öngörülmesi

-Morbid obez diyabetik hastalarda laparoskopik tüp mide ameliyatından önce ve sonra barsak hormonu düzeylerindeki fizyolojik değişiklikler

-İsveç Çok Merkezli Sleeve Çalışmasına göre sleeve ve bypass üç yıllık sonuçlarda eşit etkilidir.

-Tip 2 diyabetli hastalarda daha uzun bir biliopankreatik bacak daha iyi bir kilo kontrolü ve diyabette düzelme sağlar.

-Diyabet cerrahisi aracılığıyla end organ hasarının geri döndürülmesi

-Kısmi ileal bypass Tip 2 diyabet başlangıcını önleyebilir

-Gastrik bypass ameliyatını takibeden 10 yılda, düzelmiş kalp ve solunum sistemi performansı kalıcılığını sürdürmektedir

-Gastrik bypass ameliyatı ilk günden itibaren inkretin salınımı ve insülin salgısı üzerinde kalori kısıtlamasından daha büyük etkiye sahiptir.

-1468 hastada laparoskopik mini gastrik bypassın 8 yıllık sonuçları

-Gebelik ve bariatrik cerrahi: Yeni paradigma

-Tüp mide ameliyatı, mide katlama ve metabolik gastrik bypassın Tip 2 diyabet üzerindeki karşılaştırmalı sonuçları

-Tüp mide ameliyatından sonra, obezitede azalmış olan enteroendokrin hücre popülasyonu normale dönmektedir.

-Laparoskopik diversiyonlu sleeve gastrektomi ve ilel transpozisyonun Tip 2 diyabetik obez hastalarda metabolik sonuçları

-Ergenlerde gastrik bypass uygun bir ameliyat seçimi midir?

-Bariatrik mükemmeliyet merkezlerinin kurulumu, kılavuzlar, prosedürler, tuzaklar ve çözümler

-Laparoskopik tüp mide ameliyatı, ayarlanabilir mide bandı ve Roux en Y gastrik bypass sonrası genç hastalarda yaşam kalitesinde değişiklikler

-Genç yaşta başlayan Tip 2 diyabetli Tayvanlı hastalarda metabolik cerrahi

-14 yaşın altında çocuklarda laparoskopik sleeve gastrektomi

-Adolesanlarda bariatrik cerrahi, uzun dönem sonuçları, kıymetli yılları kurtarmak

Mide Bandı Hakkında Güncel Tartışmalar

-Mide bandını korumak, bilimden çok sanat mı?

-Sık ve ofis ortamında band ayarlama, radyolojik ayarlamadan daha mı iyi?

-Laparoskopik ayarlanabilir mide bandı ameliyatını takiben hayatı tehdit eden komplikasyonlar: Gastrik nekroz ve batın içi kanama

-Banddan bandlı sleeve ameliyatına revizyon

-Seçilmiş hastalarda laparoskopik mide bandıyla daha başarılı kilo kaybı ve daha düşük reoperasyon oranları sağlanabilir mi?

-Laparoskopik ayarlanabilir gastrik band 10 yılını doldurdu, günümüzde hala uygulanabilir mi?

-Tip 2 diyabetli hastalarda mide bandının uzun dönem sonuçları

-Laparoskopik gastrik band ilk 10 yılda beklenenden daha iyi sonuçlar veriyor

-Laparoskopik mide bandının fikse edilmemesi komplikasyonları arttırıyor mu?

-Duodenal switch ve sağ gastrik arter ligasyonunun uzun süreli sonuçları

Gastrik Bypass Oturumu

-Obez hastaları ameliyata göndermeden önce metabolik komplikasyonlar için beklemeli miyiz?

-Bariatrik cerrahiden sonra yaşam kalitesinin ön göstergeleri

-Roux en Y gastrik bypass anastomoz kapamasında klasik dikişler yerine V-Loc sütür kullanımı

-Bariatrik cerrahi öncesi endoskopinin önemi

-Başarısız kısıtlayıcı prosedürler için mini gastrik bypass revizyonu

-Tüp mide ameliyatından Roux en Y’ye revizyon

-Bariatrik cerrahiden sonra ameliyat yeri enfeksiyonları

-Roux en Y gastrik bypass sonrası rekürren hipogliseminin cerrahi tedavisi

-Primer Roux en Y gastrik bypass ameliyat sonrası komplikasyonlarının tahminlenmesi

Gastrik Stimülasyon ve Yeni Metodlar

-Bariatrik metabolik cerrahide mide uyarımının önemi

-ABILITI sensor tabanlı feedback sisteminin yeme davranışı, fiziksel akticite ve kilo kaybı üzerine etkileri

-Reversibl vagal blok (VBloc) tedavisinin orta dereceli obezite ve obeziteyle ilişkili yandaş hastalıklar üzerine etkisi

-Obezite cerrahisi için yönlendirilen hastalarda özofagogastrik patolojilerin sıklığı

-Bariatrik cerrahi hastalarında gecikmiş veya hatalı tanı konmuş, eşlik eden vitamin ve iz metal eksiklikleri.

-BMI 30-35 olan Tip 2 diyabetli hastalarda uzun biliopankreatik bacaklı gastrik bypassla diyabetin tam olarak düzelmesi mümkündür

-Gastrik bypass BMI değeri 35’in altında olan Tip 2 diyabetli hastalarda subklinik böbrek hasarını düzeltir

-Kapalı devre gastrik elektriksel uyarım (CLGES) ile davranışsal feedback yoluyla obezitenin tedavisi

-Tip 2 diyabetli ve düşük BMI değerli (30-35) hastalarda mini gastrik bypassın uzun dönem sonuçları

-Tüp mide ameliyatının Tip 2 diyabet tedavisinde uzun dönem etkinliği

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Oturumu

-Sleeve gastrektominin yapılmaması gereken durumlar var mıdır?

-Tüp mide ameliyatlarının uzun dönem (8 yıl) sonuçları

-Laparoskopik sleeve gastrektomiyi takiben diyabetteki düzelmeyi tahminlemede ABCD skor sistemi

-Laparoskopik büyük kurvatura plikasyonu ile laparoskopik sleeve gastrektomi 3 yıllık sonuçlarının karşılaştırılması

-Morbid obezitede sleeve gastrektominin sonuçlarında antral rezeksiyonun rolü

-Sleeve gastrektomiden sonra görülen nadir bir nörolojik komplikasyon

-Morbid obez 3003 hastada laparoskopik sleeve gastrektominin sonuçları

-7 yılın sonunda, laparoskopik sleeve gastrektominin Hintli diyabetik hastalardaki metabolik etkisinin kalıcılığı

-Laparoskopik sleeve gastrektomiyle reflü hastalığı arasındaki uzun süreli bağlantı

Gastrik Bypass ve Modifikasyonları

-Obezite cerrahisi sırasında rastlantısal olarak bulunan GIST

-Mezenterik açıklıkların kapatılmaması durumunda gastrik bypass ameliyatından sonra internal herniasyon sıklığı

-Farelerde Omega loop bypass sonrası safra reflüsüne bağlı histolojik gastroözofageal lezyonlar

-Başarısız mini gastrik bypassta cerrahi stratejiler

-Süper obezitede total robotik Roux en Y gastrik bypass

-Mini gastrik bypass sonrası marjinal ülserler sık mıdır?

-Primer Roux en Y bypass hastalarında jejunumun bakteriel kontaminasyonu

-Yaşlılarda gastrik bypass cerrahisi güvenli ve etkili mi?

-Roux en Y gastrik bypass ve sleeve gastrektomi sonrası vücut kompozisyonu değişiklikleri

Robotik Obezite Cerrahisi

-Bariatrik metabolik cerrahide robotun önemi

-Modifiye Lonroth tekniği ile total robotik gastrik bypass

-Robotik mini gastrik bypass cerrahisi

-Robotik revizyonal gastrik bypass, poşun yeniden oluşturulması ve hiatus hernisi onarımı

-Semptomatik reflüde robotik sleeve gastrektomi ve Dor fundoplikasyon

-Laparoskopik gastrik plikasyon

-Ameliyat sonrası hipoglisemisi olan hastalarda yeni tedavi seçenekleri, GLP 1 ve endoskopik Overstitch

-Single port (SILS) tekniği ile sleeve gastrektomi

-Şiddetli ağrı ve alkalen reflü gastritli hastada Roux en Y bypassın robotik rekonstrüksiyonu

Obezite Tedavisinde Yenilikçi Teknolojiler

-Mide balonunun şekli fark eder mi?

-Spatz balonlarda intolerans için ayarlamaların sonuçları

-LIVAC ekartörle her bariatrik prosedür azaltılmış veya tek port olabilir

DEVAM EDECEKTİR