Teksas’ta Yürütülen “Fitness Now” Çocuk Obezitesi Programı Başarısız Oldu!

Dört yıldır sürdürülen, 37 milyon doların harcandığı program kayda değer başarı sağlayamadı. Program fiziksel egzersiz bilincini arttırmayı hedefliyordu. Program süresince 2007-2011 arasında okullara spor merkezleri ve jimnastik aletleri için fon verilmişti. Paranın dörtte biri ise beslenme konusuna ayrılmıştı. Ancak programın açık uçlu olması yüzünden, okulların yeterince gelişme sağlayamadığı sanılıyor.

Obeziteyi azaltmayı amaçlayan program bu konuda tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette, özellikle de kız öğrenciler arasında, fitness konusunda kısmen iyileşmeler gözlendi. Ancak ne BMI düzeyinde ne de akademik anlamda obeziteye karşı somut bir kazanım elde edilemedi. Fitness kazanımları da program durdurulduktan sonraki bir yıl içinde ortadan kalktı.

Özetle, fiziksel aktivitenin arttırılması ve bu konuda eğitim, obezitenin azaltılmasında çok kısıtlı bir etkiye sahiptir. Bu müdahalenin büyük ölçüde diyet düzeyinde yapılması gerekir. Preventive Medicine dergisinde yayınlanan makalenin, ülkemizdeki sağlık politikası karar mekanizmaları için de uyarıcı olması dileğiyle..