Bariatrik Cerrahi Hem Diyabeti Çözüyor, Hem de Sağlık Harcamalarını Azaltıyor

Bariatrik cerrahi geçiren Tip 2 diyabetik hastaların dörtte üçü, ameliyattan sonraki 6 ay içinde ilaçlarını kullanmayı bırakıyorlar.  Neredeyse % 85’i 2 yıl boyunca hiçbir ilaca gerek duymuyor. Sağlık sigorta kayıtlarının incelenmesi, bariatrik cerrahinin diyabete bağlı sağlık harcamalarını sona erdirdiğini gösterdi.

Bariatrik cerrahi geçiren 2200’den fazla Tip 2 diyabetik hastanın sigorta kayıtlarının incelenmesiyle, 30000 doları bulan ameliyat ve hastane masraflarına rağmen, uzun vadede cerrahinin sadece sağlık kazanımlarıyla kalmayıp, ekonomik olarak da tasarruf sağladığı kanıtlandı. Çalışma Johns Hopkins’den Martin Makary ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Bariatrik cerrahinin ilk 1 yılında yıllık sağlık harcamaları ameliyat öncesine göre % 9.7 artıyor. İkinci yılda % 34, üçüncü yılda ise % 70.5 azalıyor. Archives of Surgery Ağustos sayısında yayınlanan bulgular, ülkemiz sağlık otoritesine de ışık tutacak nitelikte..

Makary ve araştırma ekibi, sağlık sigortalarının, özel ya da devlet olduğuna bakılmaksızın, uygun adaylar için bariatrik cerrahiyi onaylaması gerektiğini, bunun sağlığa olan faydaları yanısıra, yıllık sağlık giderlerini azaltarak kendini birkaç yılda amorti edeceğini vurguluyor.

Bariatrik cerrahinin uzun vadede kilo kaybı, yaşam konforunda artış ve mortalitede azalma sağladığı bilinmektedir. Son 5 yılda uygulanan operasyon sayısında % 200 artış olması da bu bilimsel gerçekten kaynaklanıyor. Bununla birlikte, cerrahinin diyabet ve diyabete bağlı sağlık harcamalarına etkisi hakkında kısıtlı veri mevcuttur.

Bariatrik cerrahinin diyabet üzerindeki etkisini araştırmak üzere Makary ve ekibi, 7 eyaletten 15.9 milyon kişiyi kapsayan Blue Cross/Blue Shield sigorta sisteminin veri tabanını incelediler. 2002-2005 arasında Tip 2 diyabeti olan ve bariatrik cerrahiye yönelen 2235 erişkin belirlediler. Her hastanın yıllık sağlık harcamaları da saptandı. Ameliyattan önce hastalardan 1918’i (% 85.8) en az bir diyabet ilacı alıyordu. Hasta başına ortalama ilaç sayısı ise 4.4. idi. Cerrahiden 6 ay sonra 2235 hastanın 1669’u (% 74.7) diyabet ilaçlarına gerek duymuyordu. Oran 1 yılda % 80.6, 2 yılda ise % 84.5’e çıkıyordu.

Vakaların % 84.2’sine Roux-en-Y gastrik bypass uygulanmıştı. Tüm ameliyatlar için ortalama maliyet 29.959 dolardı. Cerrahiden önce hastaların toplam sağlık harcamaları yıllık 6376 dolardı. İlk yıl bu rakam % 9.7 (616 dolar) artarken, ikinci yılda % 34.2 (2.179 dolar), üçüncü yılda % 70.5 (4498 dolar) düşmüştü.