Amerikan Kalp Vakfı Açıkladı: Obezite Cerrahisi Kalp Yetmezliğini Düzeltiyor

Kalp yetmezliği olan obez hastalarda bariatrik cerrahi acil başvuruları ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış sayısını dramatik olarak azaltıyor. Obezite tedavisi amacıyla bariatrik cerrahi geçiren ve kalp yetmezliği olan geniş bir hasta grubu üzerindeki çalışma, ameliyattan sonraki 2 yıl boyunca kalp yetmezliği nedeniyle acile başvuru ve hastane yatışlarının % 44 oranında azaldığını kanıtladı. Çalışmada toplam 1664 hasta incelendi, bulgular Amerikan Kalp Vakfı bilimsel toplantısında sunuldu.

Massachusetts General Hospital, Boston’dan Dr.Yuichi Shimada, “Obezite cerrahisinden sonra kalp yetmezliğinden kaynaklanan morbiditedeki düşüş hemen görülmekte ve en az 2 yıl boyunca da devam etmektedir” dedi. Hastaarın ortalama yaşı 49 olup, hastaların % 70’i kadındı. Obezite cerrahisinden 2 yıl önce ve 2 yıl sonraki kalp yetmezliği nedeniyle acile başvuru ve yatışlar karşılaştırıldı. Ameliyat öncesi dönemde bu oran % 14.4 düzeyindeydi. Bariatrik cerrahiden sonraki ilk 12 ayda bu oran % 8.7’ye düştü. 13-24 ay sonra ise hala % 8.7 düzeyindeydi. Diğer bir deyişle, bariatrik cerrahiyi izleyen ilk 2 yılda, kalp yetmezliği nedeniyle acile başvuru ve yatış oranları % 44 azalmaktaydı.

Bu bulgular daha önce yapılan ve obezite ile kalp yetmezliği alevlenmeleri arasındaki ilişkiyi kanıtlayan çalışmalarla paraleldir. Çalışma grubunda gerçekleştirilen bariatrik cerrahi dışında kolesistektomi, histerektomi gibi ameliyatlarda bir değişiklik görülmedi.