Diyabetinin Ağırlığını Belirle, Ameliyat Seçimini Daha Doğru Yap!

Bariatrik cerrahi metodlarının Tip 2 diyabet üzerindeki tedavi etkisi anlaşıldıktan ve etki mekanizmaları daha net kavrandıktan sonra, obez olmayan diyabetiklerde de uygulanabilecek çeşitli ameliyat metodları geliştirilmiştir. Obezite cerrahisi kavramından ayırmak amacıyla bu metodların tümüne Metabolik Cerrahi denmesi yeğlenmektedir. Ülkemizde sadece kendi kişisel reklamı için “Diyabet Ameliyatı” kavramını kullanan bazı meslekdaşlarımıza rağmen, tek bir ameliyat için bu ismin kullanılması uygun ve etik değildir. Ancak fazla kilolu olmayan hastalar için de faydalı olabilecek bazı metodların tümüne Metabolik Cerrahi denmektedir.

Diyabetin ağırlığına göre ameliyat seçimi başarı oranlarını arttıracaktır. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda meslekdaşımız sevgili Dr.Surrendra Ugale tarafından önerilmiş ve son derece mantıklı bir skorlama sisteminin kullanılması, diyabetin ağırlığını belirleyebilir ve ameliyat seçimi konusunda yol gösterebilir.

Buna göre, skorlamada kullanılabilecek kriterler ve puanlama sistemi şöyledir:

1-YAŞ: 30-60 arasındaysanız kendinize 1, 30’un altında veya 60’ın üstündeyseniz 2 puan veriniz

2-BMI: Vücut kitle indeksiniz 27’nin üstündeyse 1, altındaysa 2 puan veriniz

3-Diyabetin süresi: 10 yılın altındaysa 1, üstündeyse 2 puan veriniz

4-Mikrovasküler tutulum (Böbrek, göz veya nöropati) yoksa 1 , varsa 2 puan veriniz

5- Makrovasküler ​tutulum (Kalp, beyin, periferik damar) yoksa 1, varsa 2 puan veriniz

6-Zorunlu insülin kullanımı yoksa 1, varsa 2 puan veriniz.

7-Stimüle C-Peptid düzeyiniz 4’ün üzerindeyse 1, altındaysa 2 puan veriniz.

Peki, kendinize verdiğiniz puanları topladınız, bunun anlamı ne? Bu rakam bize diyabetinizin ağırlığı ve ameliyat seçimi konusunda yol gösterecektir:

Grade 1-Hafif: 7-8 puan: Herhangi bir ameliyat yöntemi ile diyabetinizde olumlu düzelme görülecektir

Grade 2-Orta: 9-11 puan: Puanınız 9 ise ve özellikle de BMI değeriniz 35 ve altındaysa daha güçlü yöntemler tercih edilmelidir. 10-11 arasında en güçlü yöntem seçilmelidir.

Grade 3-Ağır: 12-14 puan: Herhangi bir prosedürle diyabetinizde tam düzelme nadiren sağlanabilir.

Diyabet Ameliyatları hakkında bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ..