Midedeki asid ve gıdaların yemek borusuna geri dönmesi olarak tanımlayabileceğimiz gastroözofageal reflü, en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarının başında geliyor. Uzun süren ve tedavisiz kalan reflüde en korkulan komplikasyon ise önce Barrett özofagus denilen doku dönüşümü, sonra da yemek borusu kanseri gelişmesi. Yemek borusu kanserleri yerleşim yerleri ve cerrahi tekniğin zorlukları nedeniyle genelde tedavisi yüz güldürücü olmayan tümörler arasında geliyor.

Yemek borusu kanserinin bir öncülü olan Barrett özofagusta radyofrekans ablasyon (RFA, Stretta) ve Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR) denilen iki tedavi yöntemi mevcut. Yeni bir çalışma, RFA ile Barrett özofagustan kurtulmanın 5 kat daha düşük riskli ve az komplikasyonlu olduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları Gastrointestinal Endoscopy dergisi Mayıs sayısında yayınlandı.

Birleşik Krallık Royal College of Surgeons’da yapılan çalışmada 532 EMR ve 555 RFA tedavisi görmüş 1087 hastayı içeren 22 çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Bu çalışmaların her biri 11 ila 169 hasta içeren küçük çalışmalardı. EMR ile tedavi edilen hastalar 23 aylık takipte % 95 oranında kansersiz bir dönem sağladılar. RFA’da ise 21 ayda bu oran % 92 idi.

Ancak erken dönem yan etkiler, akut kanama gibi, EMR’de % 12 iken RFA’da % 2.5 oldu. En sık görülen uzun dönem yan etki ek tedaviler gerektiren darlıktı. Bunda da oran % 38’e karşılık % 4 idi. Yenilenen epitelin altında glanduler epitel kalması oranı da % 4’e karşılık 0 oldu.

Tedaviden sonra kansere ilerleme nadirdi. Ortalama 2 yıllık takiplerde kansere dönüşüm oranı EMR ve RFA gruplarında hemen hemen aynıydı. (% 9 ve % 11)

Sonuç olarak, çok daha girişimsel bir işlem olan EMR ile RFA’nın etkinliği neredeyse aynı görünürken, yan etkiler ve komplikasyonlar EMR’de 5 kat daha fazladır. Stretta tedavisi, gerek erken evre, gerekse Barrett gelişmiş kronik reflü vakalarında güvenle uygulanabilecek bir yöntemdir. Ayrıca, tüp mide ameliyatı sonrası gelişen reflü vakalarında da güvenle uygulanabilir. Uygulamakta olduğumuz bu ameliyatsız, endoskopik tedavi yöntemiyle ilgili bize ulaşmak için tıklayınız.