Laparoskopik Sleeve Gastrektomi İntragastrik Balona Karşı

İntragastrik balon uygulamalarında dünyada otör konumunda olan Genco ve arkadaşları Roma’daki La Sapienza Üniversitesi’nde, mide balonu ile sleeve gastrektominin (tüp mide) etkinliğini karşılaştırdıkları bir çalışma yaptılar. Çalışmanın amacı, daha invaziv bir bariatrik ameliyattan önce, 12 ay süreyle bu iki yöntemin sağladığı kilo kaybı ve yandaş hastalıklardaki düzelmeyi karşılaştırmaktı.

Ocak 2004 ile Aralık 2006 arasında 40 hastaya biliopankreatik diversiyon-duodenal switch ameliyatı öncesinde laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı uygulandı. 80 hastadan oluşan kontrol grubuna ise, aynı periodda endoskopik mide balonu yerleştirildi. Her iki grup, işlemin süresi, hastanede kalma süresi, intraoperatif veya endoskopik komplikasyonlar, postoperatif veya postendoskopik komplikasyonlar, 6 ve 12 aylık sürelerle yandaş hastalıklar ve kilo verme parametreleri (kg olarak kayıp, aşırı kilonun yüzdesi olarak kayıp, BMI ve aşırı BMI’ın yüzdesi olarak kayıp) açısından karşılaştırıldı.

Laparoskopik gastrik sleeve grubunda ameliyat sırasında veya sonrasında, mide balonu grubunda da endoskopik işlem veya sonrasında mortalite (ölüm) görülmedi. Ortalama işlem zamanı sleeve gastrektomi grubunda 120 +/- 40 (60 ile 200) dakika idi. Mide balonunda ise bu süre 15 +/- 5 (10 ile 25) dakika idi. Başlangıçtaki BMI değerleri mide balonu grubunda ortalama 54.1 ve gastrik sleeve grubunda 54.8, yani yakın değerlerdeydi. 6 aylık takiplerde ortalama BMI değerleri yine sırasıyla 46.2 ve 45.3 idi. İki grup arasında anlamlı farklılık görülmedi. 12 ay sonra mide balonu grubu sıkı diyeti takip etseler de kilo alımı görülürken, laparoskopik sleeve grubu kilo vermeye devam etti. Eşlik eden hastalıklar açısından anlamlı farklılık görülmedi.

SONUÇ: İlk basamak kilo kaybı prosedürü olarak laparoskopik sleeve gastrektomi ve endoskopik mide balonu bilimsel olarak geçerli iki seçenektir. Laparoskopik sleeve gastrektomi genel anestezi, laparoskopik cerrahi ve mide dikişlerinin tüm risklerini taşırken, mide balonunda psikolojik intolerans gibi minör komplikasyonlar dışında bu riskler yoktur. Tüm bu nedenlerle, mide balonu kısa dönem (12 ay) için bir ilk basamak prosedürü olarak laparoskopik sleeve gastrektomiden daha iyi bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

Op.Dr.Murat Üstün tarafından çevirilmiştir. Kaynak belirtilmeden ve link verilmeden alıntı yapılamaz.

Laparoscopic sleeve gastrectomy versus intragastric balloon: a case-control study.

 

Surg Endosc. 2009 Aug;23(8):1849-53. Epub 2009 Jan 24.Genco A, Cipriano M, Materia A, Bacci V, Maselli R, Musmeci L, Lorenzo M, Basso N.

 

Medical School, Paride Stefanini Surgical Department, La Sapienza University, Rome, Italy.