Science Daily — Beş tıbbi faktöre dayanan basit bir skorlama sistemi, gastric bypass cerrahisi planlanan hangi hastaların daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya bulunduğunu doğru şekilde öngörmektedir.
İlk kez geçen yıl Duke University Medical Center cerrahları tarafından önerilen bu skorlama sistemi 4400’den fazla hastada yapılan çalışma ile doğrulanmıştır. Bu system hastanın kilosunu, cinsiyetini, yaşını, kan basıncını ve akciğerlerde kan pıhtısı embolisi gelişmesi riskini dikkate almaktadır.
Hekimler bu sistemi kullanarak hastalarının cerrahi nedeniyle ölüm riskinin düşük-orta veya yüksek olduğunu kolayca belirleyebilirler. Yeni analizler yüksek risk grubundaki hastaların, düşük risk grubuna gore 6 kat daha fazla, orta risk grubuna göre ise üç kat daha fazla ölüm riski ile karşılaştıklarını göstermiştir.

Gastrik bypass cerrahisi, morbid obez hastalara kilo kaybettirebilmek için uygulanmaktadır. Cerrahinin çeşitli varyasyonları olmakla birlikte, temel uygulama midenin büyük bölümünün staplerle kapatılması ve kalan küçük midenin ince barsakla yeniden birleştirilmesidir. Azalmış mide kapasitesinden dolayı hastalar fazla yiyememekte ve daha hızlı doyduklarını hissetmektedir.

Sistemi geliştiren Duke cerrahlarından Eric DeMaria, M.D "Bu, bariatric cerrahi düşünülen hastaların riskini değerlendiren ilk kanıtlanmış skorlama sistemidir” demektedir. "Sistem cerraha karar verme aşamasında ve hasta ile karar paylaşımında somut bir veri sunmaktadır. Yanısıra, system cerrahi takiplerin standardizasyonunu ve merkezler arasında karşılaştırmaların daha anlamlı olmasını da sağlamaktadır. ”

DeMaria yeni çalışmalarının sonuçlarını 26 Nisan 2007’de, American Surgical Association yıllık toplantısında, Colorado Springs, Colorado’da sunmuştur.

American Society for Bariatric Surgery verilerine göre 2005 yılında yaklaşık 170,000 Amerikalı gastric bypass cerrahisi geçirmiştir.

Yeni çalışma South Florida Üniversitesi, South Carolina Tıp Fakültesi ve Scottsdale, Arizona’daki bir özel merkezde bariatric cerrahi geçiren 4433 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastaların 2166’sı düşük risk grubu olarak değerlendirilmiştir. Bunların 8’i ölmüştür. Orta risk grubundaki 2142 hastanın yirmialtısı ve yüksek risk grubundaki 125 hastanın üçü yaşamını yitirmiştir. Yüksek risk grubu, total hasta sayısının % 3’den azını oluşturmasına karşın, ölümlerin % 8’ini oluşturmaktadır.

Skorlama sisteminde aşağıda sayılan medical faktörlerden 0 veya 1 adedine sahip olanlar düşük risk, 2-3’üne sahip olanlar orta risk ve 4-5’ine sahip olanlar yüksek risk grubu olarak değerlendirilmektedir. Bu faktörler:

50’nin üzerinde vücut kitle indeksi. Bu skala hastanın boy ve kilosuna dayanarak hesaplanan vücut yağı ölçümü olup, 30 ve üzeri obez olarak değerlendirilmektedir.
Erkek Cinsiyet. Erkekler hipertansiyon, diabet ve metabolic bozukluklar gibi cerrahi riski arttıran durumlarla kadınlardan daha sık karşılaşmaktadır.
İleri Yaş: 45 yaşın üstündeki hastaların bariatric cerrahiden sonar ölüm risklerinin daha fazla olduğu bilinmektedir.
Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı olan hastalar tipik olarak kalp hastalığı veya kronik damar hastalıklarına daha yatkındırlar ki, bunlar da cerrahi riskini arttırmaktadır. Pulmoner emboli riski: Daha önceden pulmoner emboli geçirmiş hastalar veya emboliye eğilimi olan hastalarda risk daha yüksektir.
DeMaria "hastalarımızla bariatric cerrahi hakkında konuşurken ulusal risk ortalamalarını örnek gösterebiliriz, fakat karşımızda outran hasta için bunlar spesifik olarak faydalı olmamaktadır.” Diyor ve ekliyor; "Pek çok hekim ve hastalar bariatric cerrahiyi kilo kaybetmek için diğer tüm girişimler başarısız olduğunda bir seçenek olarak görmektedir. Bununla beraber, bizim sistemimiz bu stratejinin tekrar değerlendirilmesini gerektirmektedir.”

"Eğer hastalar neredeyse kesin olarak işe yaramayacağı bilinen diğer kilo kaybı metodları ile uğraşırken cerrahiden uzaklaştırılırsa; geçen zamanla daha da kilo alacak, yaşları ilerleyecek veya hipertansiyonları eklenecek ve daha yüksek risk grubuna gireceklerdir. Bu vakalarda gecikme cerrahiyi daha riskli hale getirebilir."

De Maria yüksek risk grubundaki hastalar için en iyi yaklaşımın, cerrahiden once kilo kaybetmek için biraz zaman ayırmaları olduğunu söylemektedir. Alternatif olarak, cerrahlar daha küçük ve daha az riskli müdahalelerde de (Ç.N: intragastrik balon gibi..) bulunabilirler.