Gastrojejunal Stoma Çapı Gastrik Bypass SOnrası Kilo Almada Çok Etkili!
 
 
Boston'dan araştırmacıların bildirdiğine göre, Roux-en-Y gastrik bypasstan sonra tekrar kilo almayı belirlemede gastrojejunal stoma, yani mide poşu ile barsak arasındaki geçişin çapı büyük öneme sahip. Brigham and Women's Hospital'den Dr.Christopher C. Thompson'a göre, Roux-en-Y geçiren hastalar verdikleri kiloların neredeyse üçte birini geri alıyorlar, % 20 ile 30'u da verdiklerinin çoğunu tekrar alıyorlar.
 
Gastrojejunal stomanın yani geçişin ilerleyici dilatasyonu, yani genişlemesinin bu problemde kilit öneme sahip olduğu sanılıyor. Ancak henüz kimse gastrointestinal stoma boyutunun hastaların tekrar kilo alma oranlarını direk etkilediğini gösterebilmiş değildi.
 
Clinical Gastro enterology and Hepatology dergisinin bu ayki sayısında yayınlanan çalışmada, 165 hastanın gastrojejunal stoma çapları endoskopi ile ölçüldü ve kilo takipleri düzenli olarak yapıldı. Ameliyat zamanı ile stoma çapı ölçümü arasında geçen süre ortalama 4.6 yıldı. Bu süre içerisinde 97 hasta (% 59) maksimal kilo kayıplarının en az % 20'sini geri aldılar. Ortalama olarak ise hastalar maksimal kilo kayıplarının % 30'unu geri aldılar. 
 
Ancak diğer potansiyel risk faktörleri düzenlendikten sonra, gastrojejunal stoma çapının gerçekten de kilo geri alımını tahminleyebildiği saptandı. 5 yıl sonra stoma çapında her 10 mm genişleme kilo geri alımında % 8 artışa yol açıyordu.
 
Kilo geri alımının diğer potansiyel belirleyicileri ise gastrik bypass ameliyatından sonra geçen süre ve endoskopide marjinal ülserlerin saptanması idi. 
 
Araştırmacılar bulgularına dayanarak basit, 7 puandan oluşan bir tahminleme algoritması geliştirdiler: 
1-Gastrointestinal stoma çapı: 15 mm'den azsa 0 puan, 15-25 mm ise 2 puan, 25 mm'den fazlaysa 4 puan
2-Irk: Beyaz ırk 2, diğerleri 0 puan
3-Gastrik bypass cerrahisinden sonra maksimal kilo kaybı yüzdesi: % 50'den fazlaysa 1, % 50 veya altındaysa 0 puan.
 
Bu modele göre, 4 veya üzerinde puan alan hastalarda % 72 pozitif anlamlı kilo geri alımı öngörülebilir. 
 
Araştırmacılar, genişlemiş bir gastrojejunal stomanın Roux-en-Y gastrik bypasstan sonra tekrar kilo alımında etkili bir risk faktörü olduğunun kanıtlanmasının ve bu komplikasyon için bir tahminleyici kural geliştirilmesinde kullanılmasının bize hastaları yönlendirmekte ve erken girişim stratejileri geliştirmede çok faydası olacağını belirtiyor. Eğer hasta yüksek risk grubundaysa endoskopik girişmlerle gastrojejunal anastomozun daraltılması kilo geri alımını önlemekte veya tedavi etmekte çok etkili olabilir. 
 
Kaynak: Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:228-233. 
 
Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz.
 
 
 
 
 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :