Abseler: Abse, kapalı bir alanda toplanmış enfekte sıvı veya cerahat demektir. Vücudun herhangi bir yerinde oluşabilirler. Batın içi ameliyatlardan sonra bir miktar sıvı batın boşluklarında toplanabilir. Ortamda bakteriler de varsa bu sıvıyı enfekte edebilir ve abse oluşur. Tüm abselerin tedavisi drenaj, yani boşaltma ve sorumlu bakterilere etkili antibiotik tedavisidir.  
 
Bariatrik cerrahınız abse oluşumunu önlemek için, ameliyat sırasında ve sonrasında karın içinde herhangi bir sıvı veya kan birikimini engellemeye çalışır. Bu amaçla ameliyat sırasında aspiratör denilen cihazlarla bu sıvılar boşaltılır, ameliyat sonrasında da drenler bu amaçla yerleştirilir. Abse oluştukran sonra, eğer yeri uygunsa ameliyata gerek kalmadan girişimsel radyoloji uzmanları tarafından dışarıdan girilerek boşaltılabilir ve dren yerleştirilebilir. 
 
Yara Enfeksiyonları: Yara enfeksiyonu da bir tür absedir. O nedenle aynı şekilde tedavi edilir. Ciddi obez hastalarda deri altında çok kalın bir yağ tabakası vardır. O nedenle, enfeksiyonu tedavi etmekte kullanılan alışıldık metodlar etkisiz kalabilir. Bariatrik cerrahlar bu tip enfeksiyonları saptamada ve tedavi etmede etkili metodlar geliştirmişlerdir. 
 
İdrar Yolu Enfeksiyonları: Ameliyat sonrasında hasta hemen ayağa kalkamadığından idrar akımı değişikliğe uğrar. Bazen mesaneyi boşaltmak için bir idrar sondası gerekli olabilir. Nadir durumlarda bu sonda mesane iltihaplanmalarına neden olabilir. Bu gibi enfeksiyonlar hastanede kalım süresini uzatmadan uygun antibiotiklerle tedavi edilebilirler. Bu durumu engellemek için, ameliyat çok uzun sürmeyecekse idrar sondasından kaçınılması, zorunlu durumlarda takıldığında da mümkün olan en erken sürede çıkarılması uygundur. 
 
Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.
 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :