Heparin Etkisi: Cerrahınız kan pıhtılaşmasını ve pulmoner emboliyi önlemek için heparin grubu ilaçlar kullanabilir. Bu nedenle, ameliyat sırasında kanın pıhtılaşmasındaki gecikmeye bağlı olarak kanamalar meydana gelebilir. Bu tam bir yarar-zarar hesabıdır ve belli riskleri azaltmak için bazı diğer risklerin alınması gerekebilir. Ayrıca, herkesin duyarlılığı farklı olabileceğinden, ameliyat sonrasında da gecikmeli kanamalar oluşabilir. Böyle bir durum yakın takip gerektirir. Bazen pıhtılaşmayı kolaylaştırıcı ilaçlar verilebilir, durum hayatı tehdit edecek kadar ciddiyse batının cerrahi olarak tekrar değerlendirilmesi gerekebilir. 
 
Kanama: Ameliyatınız gerçekleştirilirken bazı kan damarlarının kesilmesi zorunludur. Bu işlemler koter, Ligasure, Harmonic Scalpel gibi özel cihazlar aracılığı ile damarı kesmeden önce mühürleyerek, olabildiğince kansız şekilde gerçekleştirilir. Ancak bazen bir kan damarı kaçabilir, mühürlenmeden önce yırtılabilir. Ameliyat sırasında geçici olarak pıhtılaşan bir damar saatler sonra kanamaya başlayabilir. Bu durum bazen batın içinde, bazen de ciltaltı seviyesinde kanamalara yol açabilir.
 
Her türlü kanama mutlaka durdurulmalıdır. Cerrahınız bunun için basamaklı bir takip ve tedavi algoritması izleyecektir. Ancak nadiren de olsa, bazen ameliyathaneye tekrar dönmeniz gerekebilir.
 
Kan Transfüzyonları: Kan kaybı meydana geldiğinde, kan basıncı sağlanamayabilir ve kan nakli gerekebilir. Günümüzde kan bankaları yüksek standartlara sahiptir ve bu nispeten güvenli bir işlemdir. Ancak yine de, her kan nakli 500.000'de bir gibi çok düşük olsa bile hepatit ve diğer viruslerin bulaşması riskini taşır. Bu risk, ameliyattan önce kan vermeniz ve sizin için bunun saklanmasıyla en aza indirilebilir. Yine de, günümüzde laparoskopik operasyonlarda ciddi miktarda kan ihtiyacı olması çok nadir bir durumdur. Ayrıca, dini inanışları nedeniyle kan naklini kabul etmeyen hastalar için özel programlar da uygulanmaktadır.
  
Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.
 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :