Laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass prosedürünün basitleştirilmiş bir versiyonu olan MGP (Mini Gastrik Bypass) hızlı iyileşme ve açlıkta belirgin azalma sunuyor.
 
Giderek artan sayıda uygulanmasına rağmen Amerikan Bariatrik Cerrahi Derneği prosedürü hala güvenilmez olarak buluyor. Altın standart kabul edilen Roux-en-Y gastrik bypassla karşılaştırıldığında daha az sayıda bariatrik cerrah bu modifiye kilo verdirici operasyonu uygulamaktadır. 
 
Mini Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir?
Mini gastrik bypass ameliyatı iki cerrahi prosedürün birleşiminden oluşur:
-Collis gastroplasti: Midenin üst kısmından bir tüp oluşturarak özofagus boyunu uzatmakta kullanılır.
-Billroth II Loop gastrojejunostomi: Mide ile ince barsağı birleştirmekte kullanılır.
Temel olarak, dar ve uzun bir mide poşu oluşturulur ve 1.5-2 m aşağıdaki bir ince barsak ansı ile birleştirilir. Midenin kesilmiş büyük kısmına gıda girmez ve ince barsağın atlanan kısmından gıda emilimi engellenmiş olur. 
İşlemin tamamlanması 30-60 dakika sürerken, hastalar genelde ameliyattan 24 saat sonra evlerine gönderilebilir. 
Roux-en-Y Gastrik Bypassla Mini Gastrik Bypass Karşılaştırması:
Roux-en-Y gastrik bypassta ince barsak kesilir ve Y şeklinde, mide poşu ile tekrar birleştirilir. Mide staplerle kesilerek küçük yuvarlak bir poş oluşturulur. Geleneksel gastrik bypass cerrahisi MGB'den daha invazivdir. Yuvarlak poş MGB ile kıyaslandığında artmış gıda alımı ile daha kolayca gerilebilir ve genişleyebilir. 
Mini gastrik bypass Roux-en-Y'den daha az invazivdir, daha hızlı derlenme süresi ve daha düşük maliyetler sunar. Loop gastrik bypass prosedürü kolayca geri döndürülebilir. Uzun ve dar mide poşu, Roux-en-Y'de oluşturulan yuvarlak poşla kıyaslandığında açlık hissini daha etkin olarak kısıtlar, hastalar daha hızlı doyduklarını hissederler. 
Kimler  Mİni Gastrik Bypass Adayıdır?
Mini gastrik bypass için minimum zorunluluk 35 ve üzerinde bir BMI değeridir. Diğer kriterler için sitemizdeki diğer makaleleri incelemenizi öneririz.
Mini Gastrik Bypass Maliyetleri Nasıldır?
2010'da ABD'de Roux-en-Y gastrik bypass 25.000-30.000 dolara malolurken, Mini gastrik bypass günübirlik bir işlem olarak uygulandığından maliyeti 9500 dolardır.
Mini Gastrik Bypass Komplikasyonları ve Tartışmalar
Mini gastrik bypassla ilgili temel tartışma konusu yemek borusuna safra reflüsüdür. Safra yemek borusunu irrite eder ve ciddi ülserlere yol açar. Tedavisiz kalan reflü hastalarda özofagus kanseri gelişimine zemin hazırlar. 
Diğer komplikasyonlar ağır anemi, kanama, mide stapler hattından kaçak, ağır malnutrisyon, tromboemboli, hiperglisemi, inatçı bulantı-kusma, safra kesesi taşları, böbrek taşları, gaz, özellikle sütlü gıdalara intolerans, insizyon yerlerinde fıtık, barsak tıkanıklığı, enfeksiyon ve ülserlerdir.
Mini Gastrik Bypass Yeni Bir Prosedürdür
Loop gastrik bypass ameliyatı, yaygın kabul edilmiş kilo verdirici ameliyatlara kıyasla nispeten yeni bir prosedürdür. Süper süper obez hastalarda kısa süreli kilo verdirme oranları çok başarılıdır. Ancak uzun vadeli sonuçları için daha fazla sayıda ameliyat ve daha fazla zaman gerekmektedir. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, yarar-zarar dengesine göre karar verilmelidir. 
 
Kaynaklar:
1.American Society for Metabolic and Bariatric Surgery: "Complications Following Mini-Gatric Bypass In 2,804 Patients: Part 1 Short - Term (Less Than 30 days), (accessed November 18, 2010)
2.GastricBypass.com: "Surgical Operations for Morbid Obesity Gastric Bypass, Roux-en-Y" (accessed November 18, 2010)
3.The Centers of Laparoscopic Obesity Surgery: "Sample Complications 5 Years after Mini-Gastric Bypass Surgery" (accessed November 18, 2010)
4.U.S. National Library of Medicine National Institute of Heath: "Laparoscopic Mini-Gastric Bypass (LMGB) in the Super-Super Obese: Outcomes in 16 Patients (accessed November 18, 2010) 
 
NOT: Kaynak gösterilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz. 
 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :