Gastrik bypass ameliyatları morbid obezitenin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür. Fakat bu ameliyatla ilişkili birçok problem de mevcuttur. Bu makalede gastrik bypass ameliyatlarının iyi ve kötü yanlarını değerlendireceğiz.

Obezite özellikle ABD'de olmakla birlikte, ülkemizin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde de giderek büyüyen bir sağlık problemidir. Obeziteyle ilgili yandaş hastalıklar yüzünden hayatını kaybeden veya sıkıntı çeken hasta sayısı çığ gibi artmaktadır. Obezite, dünyada milyonlarca insanın yaşamını etkileyen diabetin en önemli sebebidir. Diyet ve egzersiz gibi çabaların işe yaramadığı insanlara obezite cerrahisi önerilmektedir. Bu bariatrik cerrahi metodlarından biri de mide hacmini azaltıp, barsakların bir kısmını sindirim işleminin dışında bırakan gastrik bypass ameliyatıdır.
 

Gastrik Bypass Cerrahisi

Gastrik bypass ameliyatlarının mantığı, mide hacminin küçültülmesi ile alınan gıda miktarı azaltılırken, alınan gıdaların sindirim enzimleri ile daha geç karıştırılması ile de emiliminin azaltılmasıdır. Bu sayede obezite çok etkili bir şekilde tedavi edilirken, diabet başta olmak üzere pek çok metabolik sorun da büyük oranda çözülür. Obeziteden sıkıntı çeken herkes bariatrik cerrahie uygun olmayabilir. Bu kişilerin BMI değerleri başta olmak üzere bir çok tıbbi kriteri karşılaması gerekir. Bu detaylı değerlendirmelerin ardından kişinin obezite cerrahisine uygun olduğuna karar verilir. Gastrik bypass cerrahisinin sonuçları ilk birkaç ayda ortaya çıkmaya başlar.

Gastrik Bypass Ameliyatının Avantajları

Gastrik bypass ameliyatlarından sonra hastaların düzenli olarak bir diyet ve egzersiz programını izlemeleri önerilir. Cerrahinin başarısı hastanın bu düzene uyumu ile bağlantılıdır. Gastrik bypass cerrahisinin avantajları şunlardır:

-Yüksek tansiyon düzelir. Hastaların % 70'i tansiyon ilaçlarını tamamen kesebilirler.
-Kan kolesterolü düzelir. Hastaların % 80'inde kolesterol seviyelerinin düştüğü bildirilmiştir. Ameliyattan 2-3 ay sonra değerler normale döner.
-Kalp hastalığı riski düşer.
-Tip II diabet tanısı almış hastaların çok azının ilaç almasına gerek kalır.
-Diabet sınırındaki hastalar tamamen düzelir.
-Astım atakları büyük oranda azalır, bazı hastalarda tamamen düzelir.
-Solunum problemleri ameliyattan sonraki birkaç ay içinde düzelir. Pek çok hasta solunum problemleri yüzünden bırakmak zorunda kaldıkları aktivitelere ve normal rutinlerine dönebilirler.
-Uyku apne sendromu gibi obeziteyle ilişkili uyku bozuklukları ortadan kalkar.
-Asid reflü hastalığı ortadan kalkar.
-Bu metodla kilo kaybı kurallara uyulmak kaydı ile kalıcıdır.

Gastrik Bypass Ameliyatlarının Dezavantajları

Gastrik bypass cerrahisi büyük olasılıkla çeşitli yan etkiler oluşturacaktır. Cerrahi birçok metabolik aktiviteyle de etkileşir ve bazı problemlere yol açabilir. Bunun da ötesinde, yüsek maliyetli bir seçenektir ve özel sağlık sigortaları tarafından kapsanmamaktadır. Bizzat cerrahinin dezavantajları ise şunlardır:
-Üriner enfeksiyonlarda artma
-Kabızlık veya barsak tıkanıklığı
-Mide çıkımının tıkanması. Ameliyat sonrasında mide çıkımı oldukça daraltılmaktadır. İyi çiğnenmeyen gıdalar burada tıkanıklık yaratmaya müsaittir. Çıkımdan daha büyük her lokma tıkanıklık riski taşır.
-Kronik besin eksiklikleri
-Vitamin ve mineral eksiklikleri
-Bulantı
-Barsak alışkanlıklarında değişiklik
-Saç dökülmesi
-Kas kitlesinde azalma
-Safra kesesi taşları ve ameliyat yeri fıtıkları oluşumu
-Cerrahinin geri dönüştürülmesinin neredeyse imkansız oluşu
-Ölüme kadar varabilen bir takım ciddi komplikasyon riskleri

Bu nedenlerle, gastrik bypass cerrahisi bir "son seçenek" olarak teklif edilmelidir. Hastanın metabolik durumu ve yeme alışkanlıkları da değerlendirilmek kaydı ile, öncelikle diğer bariatrik ameliyat alternatifleri gözden geçirilmelidir. 

Kaynak belirtilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz. (www.medicorium.com ©)

 
Ad * :    
Soyad * :    
Email :    
Yorum :