Obezite, Kanser ve D Vitamini Eksikliği

Obezite, Kanser ve D Vitamini Eksikliği

Varolan literatür incelendiğinde obezite ve kanser arasında 1.1 ile 1.9 kata kadar değişen pozitif bir bağlantı olduğu kesindir. Literatürdeki çalışmalara göre D vitamini ile kolorektal kanserler arasında kesin bir ilişki gösterilmiştir.

BMC Cancer dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, obezite ve kanser arasındaki ilişkiye benzer şekilde, obeziteyle D vitamini eksikliği arasında da bir ilişki olduğu saptandı. Bununla birlikte, araştırmacılar vitamin D eksikliğinin obezite ve kanser oluşumunda rol oynayan biolojik aşamalardaki öneminin düşük olduğunu ve besin destekleri ve vitamin D reseptör polimorfizminden kaynaklanabilecek hataları düzeltmek için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmişlerdir.

Londra King's College, Guy's & St Thomas NHS Foundation, University of Zurich ve Regional Cancer Centre Uppsala'dan oluşan uluslararası araştımacılar grubu, tüm kanser vakalarının % 20'sinin obeziteden kaynaklandığını ve bu ilişkinin altında yatan mekanizmalardan birinin D vitamini eksikliği olduğuna inanıldığını bildirdiler. Bu makale, literatürdeki bu ilişkiyi kanıtlayan tüm çalışmaların bir toplamı olarak görülmelidir.

Literatürde obeziteyle kanser ilişkisini gösteren 32 metaanaliz çalışması bulunmaktadır. Kolorektal kanserler üzerine yapılan 7 metaanalizin tümü de BMI değeri ile kolorektal kanser riski arasında pozitif bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bunun yanısıra, obezite ve D vitamini düşüklüğü arasındaki bağlantıyı araştıran bir ek çalışma saptanmıştır. Buna göre, dolaşımdaki D vitamini düzeyleri ile kanser riski arasında zıt bir ilişki saptanmıştır.

Metaanalizlerin büyük kısmı obeziteyle kanser riski arasındaki pozitif bağlantıyı göstermekle birlikte, bu bağlantı kanser yerleri ve cinsler arasında, meme kanserinde ise pre-post menopozal dönem arasında farklılıklar göstermektedir. Kesin olan, obezite ile kanser riski arasında moleküler mekanizmalarla açıklanabilen net bir ilişki olduğudur. Bu çalışmalarda D vitamininin rolüne ise değinilmemiştir.

Özetle, bu çalışma:

-Obeziteyle kanser arasında 1.1 ile 1.9 arasında değişen relatif bir risk bağlantısı kanıtlanmıştır.

-Obeziteyle D vitamini eksikliği arasında 1.5 kata varan güçlü bir bağlantı saptanmıştır.

-Literatürde D vitamini eksikliği ile bağlantısı kesin olarak gösterilmiş olan tek tür kolorektal kanserlerdir.

Bu bulguların ışığında D vitamininin biolojik süreçlerdeki düzenleyici rolü anlamlı görünmektedir. Bu rolün obeziteyle kanser riski artışındaki bağlantısı düşük olmakla birlikte kesindir. Bu ilişkiyi araştıran daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.       

 

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.