Obezite Cerrahisi Obez Hastalarda Obstrüktif Uyku Apnesini Azaltıyor!

Cerrahi hem bel, hem de boyun çevresini azaltarak solunumsal uyku bozukluklarını, özellikle de uyku apnesini tedavi ediyor ve maksimum ventilatuar basınçları arttırıyor.

"Ağır obezite hastalarında obstrüktif sleep apne ve akciğer fonksiyonları: Ameliyat öncesi ve sonrası: Randomize klinik çalışma" başlıklı ve Multidisciplinary Respitarory Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; bariatrik cerrahi uyku apnesi belirtilerinde azalmaya neden oluyor.

Brezilya ve İtalya'dan araştırmacılar ciddi obeziteden muzdarip hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası uyku mimarisi, akciğer fonksiyonları ve gündüz uyuklaması gibi konuları araştırdılar. Hipotezleri bariatrik cerrahi ile anlamlı kilo kaybı sağlayanların akciğer fonksiyonları ve uyku kalitesinde anlamlı bir düzelme olacağıydı.

Hastalar kontrol grubu ve obezite cerrahisi grubu olarak ikiye ayrıldılar. Ameliyat öncesi ve sonrası tüm hastalara polisomnografi (uyku testi) uygulandı. Tetkikler arasında 90 günlük süre vardı.

Çalışmaya 80 hasta başvurdu. Elenenler dışında 52 hasta randomize edildi. Obezite cerrahisi geçiren hastalar ameliyatın üçüncü ayında BMI değerlerinde, bel çevresinde anlamlı azalma gösterdi.  Boyun çevresinde de anlamlı azalma (% 13.45) görüldü ve bunun toplam kilodaki azalma ve BMI daki düşüşle paralel olduğu gözlendi.

Bu çalışmanın bulguları, obezite cerrahisinin apne-hipopne indeksinde azalmaya ve uyku düzeninin normalleşmesine yol açtığını kanıtlamıştır. Dahası, REM yani derin uyku safhası yüzdesinde anlamlı artış bulunmuştur. Bariatrik cerrahi bel ve boyun çevresini anlamlı şekilde azaltmakta, akciğer fonksiyonlarını düzeltmekte, uyku düzenini normalleştirmekte, derin uykuya dalmayı kolaylaştırmakta ve uyku apnesi başta olmak üzere solunumsal uyku bozukluklarını azaltmaktadır.

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.