Obezite Cerrahisi Sonrası Depresyon

Obezite Cerrahisi Sonrası Depresyon

Pek çok hasta obezite cerrahisinden sonraki 6-12. ayda duygu durumlarında iyileşme bildirmektedir. Ancak bu her hasta için geçerli olmayabilir.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce yapılan ve Obesity Surgery dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, gastrik bypass sonrasında hastaların depressif belirtilerini ve uzun dönemli tedavi aşamalarını daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var.

Araştırmacılar Dr.Ivezaj ve Dr. Grilo, gastrik bypass ameliyatı geçiren hastaların depresyon seviyelerinin ameliyattan sonraki 6 ve 12. aylarda ölçümlenmesi ve böylece gerekli yardımın verildiğine emin olunması gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, genelde ve hastaların çoğunluğunda duygu durumunda düzelmeler bildirilmesine rağmen, -12 aylar arasında bozulmalar görülebildiğini ve bu dönemin erken tanı ve tedavi için önemli olduğunu bildiriyor.

Araştırmacılar, bariatrik cerrahi geçiren hastaların hala depressif belirtiler yaşayıp yaşamadıklarını ve bu belirtilerin ameliyattan sonra artıp artmadığını araştırdılar. Bu araştırma, gastrik bypassı takiben 6-12. aylarda depressf belirtilerde farkedilebili kötüleşme olduğunun saptandığı ilk araştırmadır.

Gastrik bypass geçiren 107 hasta ameliyat öncesi, 6 ve 12. aylarda bir soru formu doldurdular. Hastalarda depresyon belirtileri, olası yeme bozuklukları, benlik algısı ve genel sosyal fonksiyonlar sorgulandı. 107 hastanın 94'ü kadın, 13'ü erkekti.

Hastaların büyük çoğunluğu ameliyatın 6-12. aylarında normal veya düzelmiş duygu durumu bildirdiler. Bununla birlikte, % 3.7 gibi bir hasta negatif mood değişiklikleri bildirdi. Hatta ameliyattan 12 ay sonra daha da depressif olduklarını bildiren hastalar saptandı. (% 13.1) Bu değişiklikler benlik algısında ve sosyal fonksiyonlarda kötüleşme ile birlikte gidiyordu.

Araştırmacılar, gastrik bypass cerrahisi geçiren hastaların ameliyattan sonraki 6-12. aylarda depresyon belirtileri açısından dikkatle takp edilmesinin erken tanı ve tedavi için önemli olduğunu bildirdiler. 

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.