Obezite Cerrahisi Gıda Bağımlılığını Düzeltiyor!

Bariatrik cerrahi ile sağlanan kilo kaybı gıda bağımlılığını düzeltiyor ve aşırı obeziteyle ilişkili sorunlu yeme davranışını ortadan kaldırıyor. Bulgular Obesity dergisinde yayınlanan bir makaleden alındı.

Obezite cerrahisinin mevcut kilo verdirici tedaviler arasında en etkilisi olduğu ve hastanın yeme isteğini de etkileyen tek yöntem olduğu bilindiği halde, ameliyat öncesi kriterleri karşılayan hastalarda gıda bağımlılığını etkileyebileceği bilinmemekteydi.

Bu nedenle Washington üniversitesi tıp fakültesi Atkins Center of Excellence in Obesity Medicine'den araştırmacılar gastrik bypass, mide bandı ve tüp mide gibi cerrahi metodların gıda bağımlılığını etkileyip etkilemediğini araştırdılar.

Obezite cerrahisi öncesi 44 obez hasta seçildi. 25 hasta bypass, 11'i mide bandı ve 8'i tüp mide ameliyatı geçirdi. 44 vakanın 14'ünde (%32) ameliyat öncesi gıda bağımlılığı saptandı. Yaş, ırk, eğitim ve gelir gibi faktörlerde anlamlı fark bulunmadı.

14 hastanın 13'ünde ameliyat sonrası gıda bağımlılığı yokoldu (%93) ve yeni bağımlılık oluşmadı. Bu populasyonda gıda bağımlılığı % 32'den % 2'ye indi. Her iki grupta da besinlere duyulan özlemin azaldığı saptandı. Gıda bağımlılığı olan grupta bu daha belirgindi. Beklendiği gibi, bağımlı grup gıdalara ameliyat öncesi daha fazla istek ve arzu duyuyordu, fakat cerrahiden sonra bu yokoldu. İlginç şekilde, tüm gıdalara istek azalmakla birlikte, bağımlı grupta nişastalı gıdalara isteğin azalması daha sıktı.

Bulgular, cerrahiyle sağlanan kilo kaybının gıdalara duyulan isteği azalttığını doğruluyor. Hastalar henüz hala obez olsalar bile.. Bu veriler obezitenin tek başına gıda bağımlılığına yol açmadığını, ancak gıda bağımlılığının obezite için ciddi risk faktörü olduğunu da gösteriyor. Gıda bağımlılığının azalmasındaki mekanizmaları ortaya koyacak ve ameliyat öncesi bağımlılığın ameliyat sonrası kilo kaybına etkilerini araştıracak ek çalışmalara da ihtiyaç vardır.

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.