Obezite cerrahisi kanser oranlarını azaltıyor!

Obezite cerrahisi kanser oranlarını azaltıyor!

Obesity Surgery dergisinde yayınlanan ilk karşılaştırılmalı geniş kapsamlı çalışmaların değerlendirilmesine göre, bariatrik cerrahi yöntemlerle sağlanan kilo kayıpları kanser risklerinin normal kilodaki insanlarla aynı seviyeye düşmesini sağlıyor. Kanser oranlarındaki bu düşüşün mekanizması tam bilinmese de, büyük oranda kilo kaybıyla ilişkili olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiş durumda.

Daha önce de obez bireylerde yapılmış bazı çalışmalar bize bariatrik cerrahi ve kanser riskinin azalması ile ilgili sonuçlar vermiştir. Ancak bu çalışma, literatürdeki tüm çalışmaların taranmasıyla toplanmış büyük miktarda veriye dayanmaktadır. Çalışmayı Brezilya Universidade Federal do Rio Grande do Sul dan Dr Daniela Casagrande ve arkadaşları gerçekleştirdi. Toplamda 54,257 kişilik katılımcısı olan ve bariatrik cerrahi sonrasındaki hastalarda kanser oranları üzerine odaklanmış olan 13 adet kıymetli çalışmanın sonuçları derlendi.

Bu çalışmada cerrahi sonrasındaki 23 yılda kanser insidans hızı 1000 hastada 1.06 olarak bulunmuştur. Bu oranlar ve bulgular çok belirgin olarak dünyadaki diğer obez gruplardan çok daha iyidir. 4 adet kontrollu çalışmaya göre bariatrik cerrahi kanser riskinin azalmasında etkilidir. Meta analizlere göre, hastaların preoperatif dönemdeki BMI değerleri ile postoperatif dönemdeki kanser riskleri arasında ters bir ilişki mevcuttur. Yani kilo kaybı ne kadar çoksa, kanser oranı o kadar düşmektedir.

Düşük kanser oranlarının bariatrik cerrahi sonrası kilo kaybına bağlı metabolik değişikliklere mi, yoksa düşük BMI’lı hastalarda erken tanı ve sonrasında gelişmiş kanser tedavisinin olumlu sonuçlarına mı bağlı olduğu bilinmemektedir.

Casagrande hastalarda cerrahi sonrası meydana gelen anlamlı etkilerin birbirinden ayrılmasının çok zor olduğunu belirtmiştir.  Obezite cerrahisi gibi büyük bir operasyon geçiren hastaların yakın takipte olması, kanserde çok önemli olan erken tanı ihtimalini de arttırıyor olabilir. Neden ne olursa olsun, obezite cerrahisi geçiren hastalar obezlere göre çok daha az oranda kanserden ölmektedir.

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.