IFSO 19.Dünya Kongresinden Haberler

IFSO (Dünya Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Derneği) Küresel Obezite Cerrahi iRaporu Yayınlandı!

Montreal Kanada'daki 19. IFSO Dünya Kongresi'nde ilk IFSO Küresel Obezite Raporu yayınlandı. Raporda tüm dünyadan 25 ayrı merkezden toplanmış, 100.000'in üzerinde hastanın obeziteyle ilişkili hastalıklar, ameliyat türleri, ameliyat sonuçları ve obezite cerrahisi sonrası hastalık durumları gibi veriler değerlendiriliyor.

IFSO Başkanı Prof. Michel Gagner, "rapor, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye çok etkileyici karşılaştırmalar sağladığı gibi, bariatrik ve metabolik cerrahinin küresel ölçekte güvenilir ve etkili bir yöntem olduğunu da kanıtlıyor." diyor.

Rapor, aylardır yürütülen IFSO Global Registry Pilot çalışmasının sonucunda ortaya çıktı. Böylece ilk kez farklı ülkelerden ve merkezlerden bariatrik ve metabolik cerrahi verilerinin birleştirilmesi ve analiz edilmesi mümkün oldu.

Komiteden Dr. Welbourn, "bu rapor, 18 ülkeden, 100.000'in üzerinde hastanın verilerini paylaşan bariatrik cerrahların profesyonelliği ve adanmışlığına bir saygı ifadesidir" diyor.

Rapor 18 ülke ve beş kıtadan 100.092 hastanın kayıtlarını içeriyor. Kayıtlar 65.636 gastrik bypass hastası (toplamın % 65.6'sı), 16.735 sleeve gastrektomi hastası (% 16.7) ve 12.365 band ameliyatını (% 12.4) içeriyor. Raporda, ülkeden ülkeye ilginç analizler de dikkat çekiyor. Çin'de hastaların % 48.7'si kadınken, Hollanda'da bu oran % 81.8. Toplamda ameliyatların % 63.2'si resmi sigortalarca karşılanırken, % 36.9'u özel olarak karşılanıyor.

Ülke bazında ameliyat türlerinde de ilginç farklılıklar var. Meksika % 92.2, Hollanda % 94, İsveç % 96.3 ile gastrik bypassın en yoğun tercih edildiği ülkeler. Peru % 100, Suudi Arabistan % 100, Hindistan % 91.1 ile tüp midenin en çok tercih edildiği yerler. Sürpriz olmayan şekilde ameliyatların % 98'i laparoskopik olarak yapılmakta.

Rapor aynı zamanda ülkeler arasında BMI açısından da geniş bir çeşitliliği gösteriyor. Şili'de 39.6'dan, Almanya'da 53.4'e değişen erkek hasta ortalama BMI oranı, kadınlar için Peru'da % 36.4, Almanya'da 49.1.

Raporun dikkat çeken başka detayları da şöyle:

-Obezite cerrahisinde tüm operasyonlar için toplam mortalite (ölüm) oranı % 0.03

-Band hastalarının % 91.2'si 1. gün, bypass hastalarının % 91.6'sı 3. gün ve tüp mide hastalarının % 88.3'ü 3. gün taburcu olmakta

-Şeker hastalığı oranı erkekler için ortalama % 30.5, kadınlarda ise % 16.8

-Ortalama yüksek tansiyon sıklığı erkeklerde % 46.9, kadınlarda % 11.2

-Ameliyattan sonraki ilk yılda ortalama kilo kaybı % 75.9. Bu yüzde olarak kilonun % 30.5'ine karşılık geliyor.

-Obezite cerrahisinden sonraki 2. yılda ortalama kilo kaybı % 76.4.

-Ameliyattan önce şeker ilacı kullanan hastaların % 65.8'i ameliyattan sonraki ilk yılda tüm ilaçlarını bırakıyor

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.