İngiltere'de 2 milyon Yetişkine Obezite Cerrahisi Gerekiyor!

Imperial College London tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, İngiltere yetişkin nüfusunun % 5'den fazlası bariatrik cerrahi adayı.. Bu, yaklaşık 2.1 milyon obezite hastası anlamına geliyor. Obezite cerrahisi ile sağlığına kavuşan hasta sayısının bu rakamın çok altında olduğunu da çalışmanın sürpriz olmayan bir sonucu.

Journal of the Royal Society of Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, obezite cerrahisinin cost-effective, yani maliyetleri düşünüldüğünde obezitenin yol açtığı hastalıkların maliyetlerine göre çok daha makul maliyetlere neden olduğu açık şekilde kanıtlanmış olmasına rağmen; hükümetlerin bu tedavi türüne direnmeleri İngiltere için de geçerli.

Araştırmacılardan Dr. Sonia Saxena, "kimlerin obezite cerrahisine uygun olduğu uluslararası kriterlerle açık şekilde belirlenmiş olmasına rağmen, her yıl cerrahiye aday hastaların sadece % 1'i bu tedaviye ulaşabiliyor." diyor. Çalışmada, bariatrik cerrahi kriterlerine uyan grubun çoğunlukla kadın, alt sosyoekonomik tabakalardan ve genelde düşük eğitim düzeyli oldukları da gösterildi.

Hastaların cerrahiyle obeziteden kurtulma olanağı hakkında farkındalıklarının geliştirilmesi ve yaşam boyu sürdürmeleri gereken yaşam tarzı değişikliklerine uyumları da aşılması gereken diğer bariyerler gibi görünüyor. Sağlık hizmetlerinin kısıtlı kapasitesine bağlı olarak, genel yetişkin populasyonun % 5.4'ü bariatrik cerrahi için aday olmasına rağmen, sosyal güvenlik kurumundan onay alınması çok uzun ve detaylı araştırmaları gerektiriyor. Oysa, hesaplamalara göre bariatrik cerrahi aslında 2 ila 3 yıl içerisinde sağlık harcamalarında sağladığı azalma ile kendini ödeyen bir tedavi türü.

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.