Evre I Obezitede Bariatrik Cerrahi

Uluslararası Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Derneğinden (IFSO) Bir Durum Belirlemesi

Özet:

Evre I obezite yandaş hastalık riskini arttırır. Fiziksel ve mental yaşam kalitesini bozar. Özellikle kadınlarda artmış psikososyal bozukluklara yol açar. Evre I obezite için etkili ve güvenilir tedavilere olan ihtiyaç büyüktür. Ve cerrahi dışı metodlarla henüz sağlanamamaktadır.

Obezite cerrahisine uygunluk büyük oranda vücut kitle indeksi (BMI) limitlerine göre belirlenir ve genellikle daha ağır obezite seviyelerine sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, aynı BMI seviyesindeki hastalar çok değişik derecelerde sağlık risklerine açık olabilirler. Obezitenin yaşam kalitesine etkisi de farklı olabilir. Evre I obezite grubundaki bazı hastalar, daha ağır derecelerdeki obez hastalarla benzer ve hatta daha yüksek yandaş hastalık riskine sahip olabilirler.

Bu nedenle, obeziteyle ilişkili ciddi sağlık riskleriyle boğuşan ve cerrahi dışı yöntemlerle kilo kontrolünü sağlayamayan evre I obez bir hastada sadece BMI değerleirne dayanarak bariatrik cerrahinin reddi, klinik olarak adil görünmemektedir. Hastanın genel sağlık durumuna ve gelecekteki morbidite ve mortalitenin daha isabetli değerlendirilmesine dayalı bir klinik karar mekanizması geliştirilmelidir. Evre I obezitenin bariatrik cerrahi ile tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili mevcut verilerin dikkatle gözden geçirilmesinden sonra toplanan bir panel, on klinik tavsiye üzerinde fikir birliğine varmıştır.

Nihai Öneriler:

1) Evre I obezitenin sağlık üzerine etkileri kişiler arasında hayli değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte, evre I obezitenin fiziksel, psikolojik ve sosyal hasarları bazı bireylerde çok büyük olabilir.

2) Ameliyatsız terapiler evre I obez hastaların büyük çoğunluğunda klinik olarak anlamlı bir kilo kaybı sağlayabilir. Ancak bu kilo kaybı ancak çok küçük bir hasta grubunda uzun vadeli olarak korunabilmektedir.

3) Evre I obez hastalarda bariatrik cerrahi en azından orta vadede çok etkili bir kilo kaybı metodudur. İstenmeyen etki oranları morbid obezite grubundakilerle aynıdır.

4) Obeziteyle ilişkili anlamlı yandaş hastalıkları olan Evre I obez hastalarda bariatrik cerrahiye erişim, sadece BMI seviyesine dayanarak reddedilmemelidir. Çünkü BMI değeri tek başına adipozite için uygunsuz bir göstergedir ve kötü bir sağlık riski belirtecidir. Yeterli süreyle denediği halde cerrahi dışı tedavilerle yeterli kilo kaybı sağlayamayan Evre I obez hastalarda obezite cerrahisi bir seçenek olarak düşünülmelidir.

5) Evre I obez hastalarda bariatrik cerrahi kararı hastaların genel sağlık durumu hakkında detaylı bir klinik inceleme ve gelecekteki hastalık riskleri hakkında tahminlemeden sonra kişiye özel olarak verilmelidir. Evre I obez hastalarda bariatrik cerrahinin kullanımı ancak makul süre ve yöntemlerle cerrahi dışı tedavinin başarısızlığından sonra düşünülmelidir.

6) Evre I obez hastalarda bariatrik cerrahi endikasyonu BMI seviyelerinden çok yandaş hastalık risklerine göre konmalıdır. Yandaş hastalıkların cerrahi tedaviye verecekleri olası yanıt da değerlendirilmeli ve medikal tedavilerle sağlanabilecek düzelmelerle ilişkili olarak karar verilmelidir.

7) Evre I obezitesi ve bununla ilişkili veya ilişkisiz ağır yandaş hastalığı olan hastalarda, sağlanacak kilo kaybı prognoz üzerinde faydalı etkisi olmayabileceğinden ve hatta zararı olabileceğinden, bariatrik cerrahiden kaçınılmalıdır.

8) Çocuklarda, ergenlerde ve yalı hastalarda evre I obezitede bariatrik cerrahi kullanımı henüz önerilememektedir.

9) Ulusal ve bölgesel sağlık otoriteleri evre I obezitede obezite cerrahisi seçimine lokal sağlık kaynakları ve öncelikleri düşünerek karar vermelidirler.

10) Yayınlanmış literatürde evre I obezitede obezite cerrahisi konusu az sayıda yer almaktadır. Olan yayınların da kötü çalışma tasarımı, kısa izlem süresi ve klinik tanımlamalarda farklılık gibi çeşitli zayıflıkları vardır.  Kontrollü ve uzun süreli çalışmalara şiddetle ihtiyaç vardır. Klinik pratiğimize giren öncü metodlar ve yeni cihazlar uygun tasarlanmış çalışma protokolleri ve yüksek seviyede etik kalıplarla kullanılmalıdır.

 

 

 

 

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.