Gastrik Bypass Sonrası Önemli Bir Problem: Hipoglisemi

Hiperinsülinemik hipoglisemi Roux-en-Y bypass geçiren hastalarda giderek daha net anlaşılmaya başlanan önemli bir geç dönem komplikasyonudur. Bu durum beyne giden glukoz miktarında azalma (nöroglikopeni) ve özellikle öğünlerden sonra gözlenen anormal yükselmiş insülin seviyeleri ile karakterizedir. 

Hiperinsülinemik hipoglisemi pankreas beta hücrelerinden düzensiz insülin salımına bağlıdır. Öğünlerden sonra görülen hiperglisemi, alınan karbonhidratların hızlı emiliminden kaynaklanır. Bu durum gastrik bypass hastalarında sık görülen bir fenomendir ve gıdaların mideden ince barsaklara çok hızlı geçişinin bir sonucu olan dumping sendromu ile ilişkilidir. 

Belirtileri: 

Gastrik bypass sonrası hiperinsülinemik hipoglisemi karbonhidrattan zengin bir öğün sonrası konfüzyon, baş dönmesi, sersemlik hissi ve hatta bilinç kaybı ile seyreder.

Tedavisi:

Bu hastalığın tedavisi henü tartışmalı olsa da, yapılan çalışmalar üç yaklaşımı ortaya koymuştur:

1-Düşük karbonhidratlı diyet
2-İlaç tedavisi
3-Pankreasın cerrahi olarak çıkarılması

Düşük kalorili diyet
Hiperinsülinemik hipogliseminin belirtileri karbonhidrat alımından sonra alevlendiği için, düşük karbonhidratlı diyet bu durumun tedavisi için araştırılmıştır. Güncel bir çalışmada Roux-en-Y gastrik bypasstan 15-37 ay sonra hiperinsülinemik hipoglisemi gelişen 3 hastada düşük ve yüksek karbonhidratlı diyetin etkileri incelenmiştir. Bu hastaların açlık glukoz düzeyleri 70-99 mg, yani normal sınırlarda iken, yüksek karbonhidratlı öğünden sonra her üçünde de plazma glukoz seviyeleri yedikten 2 saat sonra 28 mg düzeylerine kadar düşmektedir. Bu öğünler portakal suyu, süt, ekmek, tost veya donut içermekteydi.

Aksine, bu hastalar düşük karbonhidratlı menüler aldığında hipoglisemi gözlenmedi, kan şekeri ve insülin seviyelerinde minimal değişimler gözlendi. Düşük kalorili diyet kahve, yumurta, et ve peynir içeriyordu.

Araştırmacılar, verilerin düşük karbonhidratlı diyetin bu durumun tedavisinde kullanılabileceğini gösterdiğini bildirmektedir. Ve tüm hastalara bu tarz bir diyet önermektedir.

Yapılan benzer ve daha yeni bir çalışma da bu bulguları desteklemektedir. Hiperinsülinemik hipoglisemi atakları bildiren 14 hastaya, kalori olarak eşit değerde (410 kalori) düşük ve yüksek karbonhidratlı diyetler günaşırı dönüşümlü olarak verilmiştir. 

Yüksek karbonhidratlı öğünü takiben 30 dakika içinde hastalar hiperglisemik ve hiperinsülinemik hale gelmektedir. 2 saat içinde ise kan şekeri seviyesi en düşük değerlere erişmekte ve yavaş yavaş normale dönmektedir. İlginç şekilde, düşük karbonhidratlı diyeti takiben insülin sadece hafifçe yükselmekte ve plazma glukozu çok az değişmektedir. Araştırmacı Todd Andrew Kellogg hiperinsülinemik hipogliseminin gastrik bypasslı bazı hastalarda görülebildiğini ve diyet müdahaleleri ile anlamlı şekilde düzeldiğini belirtmiştir.

İlaç Tedavisi
İlaç tedavisi hiperinsülinemik hipoglisemili hastaların az bir kısmında başarılı şekilde kullanılmıştır. 2009'daki bir çalışmada Dr Spanakis, gastrik bypass sonrası hiperinsülinemik hipogliseminin Diazoxide ile başarılı şekilde tedavi edildiğini bildirmiştir. Çalışmadaki hasta 52 yaşında ve 4 yıl önce gastrik bypass geçirmiştir.Diazoxide bebek ve çocuklarda da benzer durumda başarılı şekilde kullanılmıştır.

Pankreasın Çıkarılması
Hiperinsülinemik hipoglisemi belirtilerinin kontrolünde kısmi pankreas rezeksiyonu uygulanmaktadır. Bu olgularda, bazı hastalar parsiyel pankreatektomiden fayda görürken, diğerleri tekrarlayan hipoglisemi atakları nedeniyle pankreasın tamamen alınmasını gerektirmektedir. 

Genelde çalışmalar pankreatektomiyi hiperinsülinemik hipogliseminin tedavi yöntemi olarak desteklememektedir, çünkü pankreatektomi diabete yol açmaktadır ve hastanın hayat boyu insülin kullanması gerekmektedir.

Tartışma:
Gastrik bypass ameliyatı geçiren hastalarda yemeklerden sonra hipoglisemi, giderek artan oranda farkına varılan bir durumdur. Nedeni ve oluşumu henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, sürmekte olan araştırmalar  
tedavi yaklaşımının pankreatektomiden ziyade düşük karbonhidratlı diyetten oluşması gerektiğini düşünmektedir.     

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.
Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.