Obezite Cerrahisinin Komplikasyonları ve Maliyetleri Azalıyor

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı)'na bağlı Department of Health and Human Services (HHS, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Departmanı)'nın yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, obezite cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif komplikasyonların oranı 2002 ile 2006 yılları arasında % 21 azaldı. Daha az komplikasyon ve yeniden başvuru olduğu için, maliyetler de aynı zaman diliminde % 13 oranında azalma gösterdi.

Medical Care 2009 Mayıs sayısında yayınlanan "Bariatrik Cerahi Sonuçlarında Güncel Gelişmeler" raporuna göre, başvuruların % 58'ini oluşturan ameliyat sonrası enfeksiyon başta olmak üzere, karın duvarı fıtıkları, stapler kaçakları, solunum yetmezliği ve pnömoni gibi komplikasyonlar % 29-50 arasında azaldı.

Ülserler, dumping, kanama, yara açılması, derin ven trombozu ve pulmoner emboli, kalp krizi, inme gibi komplikasyonlar relatif olarak değişmeden kaldı. % 19 oranıyla gastrik bypass cerrahisinin en sık komplikasyonu olan dumping dışındakiler % 0.1 ile % 2.4 arasında kaldı.

Ek olarak, bariatrik cerrahi hastalarının hastane ödemeleri de 29.563 dolardan 27.905 dolara düştü. Komplikasyon gelişenlerde bu sayılar 41.807 dolardan 38.175'e indi. En pahalıya malolan hastalarda ise oranlar 80.000 dolardan 69.960 dolara geriledi.

AHRQ direktörü Dr. Carolyn Clancy, tüm cerrahi işlemlerin risk içerdiğini, ancak yeni teknolojilerin geliştirilmesinin, cerrah ve hastanelerin tecrübelerinin artmasının riskleri azalttığını belirtti. AHRQ araştırmacılarından ekonomist William Encinosa ise, 2001-2002 yılları ile 2005-2006 yılları arasında 652 hastanede obezite cerrahisi geçiren 65 yaş altı 9500 hastanın komplikasyon oranlarını karşılaştırdı.Giderek daha yaşlı ve daha hasta kişiler ameliyat edilmesine rağmen, komplikasyon oranlarında ciddi düşüş gözlendi. Bu süreçte, 50 yaşın üstünde ameliyat olan hasta oranları % 28'den % 44'e çıktı. Altta yatan diabet, yüksek tansiyon ve uyku apnesi gibi ciddi yandaş hastalık oranları ise iki kattan fazla arttı.

2005-2006 arasında, ameliyat sonrası 6 ayda ölüm riski % 0.5 bulundu. Bu oran 2001-2002'dekine yakındı. Hastaneye tekrar başvurular % 10'dan % 7'ye geriledi, yani % 30 azaldı. Dr.Encinosa'ya göre, bu düzelmeler üç faktöre bağlı:

Laparoskopinin artan kullanımı, cerrahların daha küçük kesiden ameliyat yapmalarını sağlayan teknolojik gelişmeler, mide bandı uygulamalarının gastrik bypassa göre artış göstermesi, bariatrik cerrahların artan deneyimi. Laparoskopinin kullanılması komplikasyonları % 30 azaltırken, mide bandı da hastane maliyetlerini % 20 azaltmaktadır.

Kaynak: Complications and Costs for Obesity Surgery Declining. Press Release, April 29, 2009. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville  
 
www.medicorium.com©   kaynak gösterilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz.

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.