Kilo Kaybında Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve İlaçlarla Tedavi

Ağırlık kaybı için yaşam tarzı değişiklikleri ve farmakolojik yaklaşım. Etkinlik ve eminlik.

Giriş: Şişmanlık uzun süreli küçük pozitif enerji dengesi sonucu oluşmaktadır ve tedavisi bu dengesizliğin geriye çevrilmesini gerektirmektedir.

Yöntem: PubMed ve "the Handbook of Obesity 2008" den toplanan sitasyonlar hedefi belirlemek için seçilmiştir.

Bulgu sentezi: ABD, Louisiana şehrindeki, Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezin'de hazırlanan bir derlemedir. Şişmanlığın tedavisi için oldukça farklı diyetler denenmiş ve hepsiyle ağırlık kaybı görülmüştür. Ağırlık kaybı için kullanılan diyetlerin bileşiminde tek bir makrobesinin üstünlüğünü destekleyen güncel bir bulgu mevcut değildir. Başlıca etki, önerilen kalori azaltılmasına uyma derecesine bağlı görünmektedir. Yeme davranışını değiştiren yaşam biçimi stratejileri bireysel danışma oturumlarında veya gruplarda kullanılabilir; bunların ikisi hastaların yeme örneklerini değiştirmeye yardımda önemlidir. Fizik aktivite, hasta başarırsa ağırlık kaybını idame ettirmede özellikle önemlidir, ağırlık kaybını sağlama da bizzat daha az değerlidir. Gıda alımı, farklı bazı mekanizmalar ile kontrol edilir, fakat, bu mekanizmayı etkileyen sadece pek az ilaç mevcuttur. İntestinal lipazı inhibe eden orlistat, bunlardan biridir, bir serotonin norepinefrin reuptake inhibitörü olan sibutramine ikincisidir. Cerrahi yaklaşımların, en dramatik ağırlık kaybını gerçekleştirir ve diabetes insidansını ve uzun süreli mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.

Sonuç: Ağırlık kaybı, bazı yöntemlerle başarılabilir, fakat cerrahi girişimler en süreklive kalıcı tercih olarak görünmektedir.

Bray GA: Lifestyle and pharmacological approaches to weight loss. Efficacy and safety. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93(suppl 1): S81- S88