Laparoskopik Band Operasyonunu Takiben İntragastrik Band Migrasyonunun Tedavisi İle İlgili Makaleler

Laparoskopik Band Operasyonunu Takiben İntragastrik Band Migrasyonunun Tedavisi: Aynı Seansta Laparoskopik Band Çıkarılması ve Yeni Band Takılmasının Güvenilirlik ve Etkinliği

Yazarlar: Abu-Abeid, Subhi1; Zohar, Dan Bar1; Sagie, Boaz1; Klausner, Joseph1

Kaynaklar: Obesity Surgery, Volume 15, Number 6, June/July 2005 , pp. 849-852(4)

Yayıncı: Springer.

Anahtar Kelimeler: MORBID OBESITY; LAPAROSCOPY; GASTRIC BANDING; BAND EROSION; BAND PLACEMENT


GİRİŞ:
Laparoskopik Ayarlanabilir Band Yerleştirilmesini (LABG) takiben intragastrik band migrasyonu (band erozyonu) revizyon cerrahisi gerektiren bilinen bir komplikasyondur. Uygulama genellikle etkilenen bandın çıkarılması, mide duvarının onarılması ve bir süre sonra yapılan üçüncü operasyonla tekrar band yerleştirilmesi şeklindedir. Biz, aynı seansta bandın çıkarılıp yenilenmesi tecrübelerimizi bildirdik.


METOD:
Mayıs 2001 ile Aralık 2003 arasında Lap-Band kullanarak 754 operasyon gerçekleştirdik. Band erozyonu gelişen hastalar laparoskopik band çıkarılması ve yeni bandın aynı seansta, mide duvarı onarımını takiben yerleştirilmesi ile tedavi edildi.


SONUÇLAR:
Cerrahiyi takiben ortalama 23 ay (11-40 ay) sonra 16 hastada (% 2.1) band erozyonu gelişti. Hastalar epigastrik ağrı (6), port yerinde şişlik ve akıntı(3) ile geldiler veya hiçbir belirti yoktu(7) ve bandın dolumu sırasında fluoroskopide şüphelenilerek ve gastroskopi ile teyid edilerek tanı konuldu.

Operasyonu takiben 11 hastada antibiotiklere yanıt veren ateş görüldü. Hiçbir hastada intraabdominal enfeksiyon, yara enfeksiyonu, pnömoni veya pulmoner embolism görülmedi. Ortalama hastanede yatış süresi 4 gündü.(1-8 gün)


TARTIŞMA:
LAGB operasyonunu takiben band erozyonu aynı seansta laparoskopik bandın çıkarılması, mide duvarının dikilmesi ve ardından kilo alımının engellenmesi, ko-morbiditelerin ve üçüncü operasyonun önlenmesi için yeni bandın yerleştirilmesi ile güvenilir şekilde tedavi edilebilir.
 

İlgililer: Department of Surgery B and the Advanced Endoscopic Surgery Service, Tel Aviv Sourasky Medical Center and the Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel


Bu Makaleye Linkler:

  • http://www.ingentaconnect.com/klu/os/2005/00000015/00000006/art00018
  • http://openurl.ingenta.com/content?genre=article&issn=0960-8923&volume=15&issue=6&spage=849&epage=852
  • http://dx.doi.org/10.1381/0960892054222696


Erken Gasrik Erozyonu Takiben Gastrik Bandın Laparoskopik Çıkarımı: Vaka Sunumu ve Literatürün Değerlendirilmesi


KAYNAK:
Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 15(1):24-27, February 2005.
Chousleb, Elias MD; Szomstein, Samuel MD; Lomenzo, Emanuele MD; Higa, Guillermo MD; Podkameni, David MD; Soto, Flavia MD; Zundel, Natan MD, FACS; Rosenthal, Raul MD, FACS


ÖZET:
Laparoskopik gastric banding morbid obezitenin tedavisinde popüler  bir metoddur. En ciddi komplikasyonlarından biri bandın mide duvarını erozyone ederek gastric lümene girmesidir. Gatsrik banding operasyonu geçirdikten sonar, gastrointestinal reflü semptomları, orta düzeyde hipertansiyon, ateş ve ağrı ile başvuran bir hasta değerlendirilmiştir.

Gastroskopide mide duvarı erozyonu ve bandın kısmi olarak mide lümenine girdiği kanıtlanmıştır. Band herhangi bir komplikasyon gelişmeden laparoskopik olarak çıkarılmıştır. Laparoskopik gastrik banding operasyonunu takiben migrasyon enfeksiyonu önlemek için öncelikle akla getirilmelidir. Dolumlar sırasında yakın takip ve bu durumdan şüphelenilmesi çok önemlidir.

Ayarlanabilir Gastrik Bandın İntragastrik Migrasyonunun Gastroskopik Yöntemle Tedavisi: Yeni Bir Minimal İnvaziv Teknik

Yazarlar: Weiss H.1; Nehoda H.1; Labeck B.1; Peer R.2; Aigner F.1

Kaynak: Obesity Surgery, Volume 10, Number 2, 1 April 2000 , pp. 167-170(4) Yayıncı: Springer


GİRİŞ: Laparoskopik gastrik banding Avrupa’da en sık uygulanan bariatrik prosedürdür. Düşük bir komplikasyon oranı bildirilmesine karşın, band migrasyonu hala operasyondan sonraki ilk 2 yıl içinde hastaların yaklaşık % 5’inde görülmekte  ve operatif olarak bandın çıkarılmasını gerektirmektedir. Laparotomi sırasındaki komplikasyonlara bağlı artmış risklerden korunmak için bu amaçla minimal invaziv bir teknik öneriyoruz.

YÖNTEM: LAGB ameliyatından sonra band migrasyonu oluşan 5 hastamızda bu yöntemi uyguladık. Bu sayı 211 hastalık serimizde % 1.9’a tekabül etmektedir. 1 hasta da opere edilmiştir. Tanımladığımız metod, gastroskopik olarak band ve tüpün, local anestezi altında da portun çıkarılmasını içermektedir.

SONUÇLAR: Tanımlanan teknik endoskopi ünitesinde, ek bir donanım gerektirmeden geliştirilmiştir. Ortalama operasyon süresi 65-180 dakikadır. (Ortalama 135 dakika) Operatif komplikasyon gözlenmemiştir. 4 gün yatarak tedavi gereklidir.


TARTIŞMA: Ayarlanabilir gastric band migrasyonundan sonar band çıkarılması için hastaya daha düşük riskli bir işlem vaadeden ve daha sonraki laparoskopik girişimleri kolaylaştıran yeni ve minimal invaziv bir teknik tanımlanmıştır.

Çeviri: Op.Dr.Murat Üstün Ancak kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir. ©

Ad * :
Soyad * :
Email :
Yorum :
Kayıtlı yorum bulunmamaktadır.