Obezite Cerrahisi Obstrüktif Sleep Apne’yi (Uyku Apnesi) Tedavi Edebilir

19 Ağustos 2008 — Journal of Clinical Sleep Medicine (Klinik Uyku Tıbbı Dergisi) dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre; bariatrik cerrahi obstrüktif uyku apnesini (OSA) düzeltebilir. Fakat çözülüp çözülmeyeceğini bariatrik cerrahiden ziyade, durumun ağırlığı belirlemektedir.
Christopher J. Lettieri (MD, from Walter Reed Army Medical Center in Washington, DC ) ve arkadaşları “Kilo kaybı OSA ağırlığını azaltır, fakat cerrahi kilo kaybını takiben OSA’nın sebat etmesi henüz tanımlanmamıştır.” Demektedir. “Bariatrik cerrahinin OSA üzerindeki etkisini araştırdık. Ciddi kilo kaybı ve apne-hipopne indeksinde (AHI) azalmaya karşın, pek çok vakada hastalığın direndiğini ileri sürüyoruz.”
Preoperatif uyku değerlendirmesi için yönlendirilen hastalarda bariatrik ameliyattan önce ve 1 yıl sonra polisomnografi tetkiki yapıldı, kilo kaybının vücut kitlesine, OSA’ya ve devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP) gereksinimlerine etkisi değerlendirildi. OSA ağırlığı AHI’ya bağlı olarak tanımlandı. Saatte 5’den az olanlar normal, saatte 5-14 kez olanlar orta, 30’dan ağır olanlar ise ağır OSA olarak değerlendirildi. Araştırmacılar tedaviye uyumluluğu ve kilo kaybını takiben OSA ağırlığının tahminleyicilerini belirlediler.
Çalışma OSA’sı olan ve % 75’I kadın olan 24 hastalık bir grupta düzenlendi. Ortalama yaş 47.9 +- 9.3 idi ve katılımcıların çoğu başlangıçta ağır OSA grubundaydı. Kilo kaybı vücut kitle indeksinde 51 +- 10.4 kg/m2’den 32.1 +- 5.5 kg/m2’ye düşerken(P < .001), AHI 47.9 ± 33.8 ‘den 24.5 ± 18.1’e düşmüştü(P < .001).
Sadece 1 hastada takipte OSA tamamen kaybolmuştu(4%). Bununla birlikte çoğu hastada (71%) hafif veya ağır şekilde devam ediyordu. Tedaviyi takibeden AHI’nın tahminlenmesinde başlangıçtaki AHI en önemli faktördü(R2 = 0.603. OSA devam eden tüm hastalarda apne ataklarını düzeltmek için CPAP gerekti. Bununla birlikte gereken basınçlar 11.5 ± 3.6 cm H2O ‘dan 8.4 ± 2.1 cm H2O ‘ya düşmüştü(P = .001). Takipte sadece 6 hastanın CPAP tedavisine uyumlu olduğu saptandı.
Araştırmacılar “Cerrahi kilo kaybı AHI’yi azaltır, fakat pek çok hastada bariatric cerrahiden sonra OSA devam etmektedir.” yazmaktadır. “OSA’nın sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki negatif etkilerine bağlı olarak bu hastalara sürekli CPAP tedavisine devam etmeleri ve bariatric cerrahiyi takiben uykuyla bağlantılı potansiyel subjektif düzelmeleri ve kalıntı hastalığı değerlendirmek üzere polisomnografi ile tekrar değerlendirilmeleri önerilmelidir”

KAYNAK: J Clin Sleep Med. 2008;4:333-338. ÇEVİRİ: Op.Dr.Murat Üstün (Kaynak ve sitemizin tam adresi belirtilmeden alıntı yapılamaz.)