Bakış Açısı: Gastrik Bypass--Kapalı mı Açık mı?

Laparoskopik ve açık gastrik bypassı karşılaştıran 3 yıllık prospektif randomize bir çalışma:

Özet: Morbid obezite için laparoskopik cerrahi, açık gastrik bypass ile nasıl karşılaştırılabilir? Araştırmacılar randomize bir çalışma düzenleyerek 155 hastayı ortalama 39 ay süreyle izlediler. her iki gruba da aynı Roux-en-Y gastrik bypass prosedürü uygulandı. Kilo kaybı, komorbiditelerde azalma ve hayat kalitesinde düzelme her iki grupta da benzerdi. En büyük farklılık insizyonel hernilerin görülme sıklığı olup, açık grupta % 39 iken, laparoskopik grupta sadece % 5 idi. (P < .01.)

Bakış Açısı: Bu rapor ve aynı hastalarda önceden yapılan kısa süreli izlem çalışması temel alınarak otörler açık ve laparoskopik yöntemlerin morbid obezitede benzer sonuçlara sahip olduğuna işaret etmektedir. Laparoskopik cerrahinin kısa vadede avantajları hospitalizasyon ve derlenme süresinin kısa olması, uzun vadede ise insizyonel hernilerin sıklığında anlamlı azalmadır. Araştırmacılar, laparoskopik gastrik bypassın morbid obezite hastalarında seçilmesi gereken prosedür olduğuna inanmaktadır.

Albert B. Lowenfels, MD Puzziferri N, Austrheim-Smith IT, Wolfe BM, et al Ann Surg. 2006;243:181-188
Abstract References: 1. Nguyen NT, Goldman C., Rosenquist CJ et al. Laparoscopic versus open gastric bypass: a randomized study of outcomes, quality of life, and costs. Ann Surg. 2001;234:279-289. Çeviri: Op.Dr.Murat Üstün