Gastroskopi (Üst Sindirim Sistemi Endoskopisi) Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Gastroskopi, ucunda bir mikrokamera ve ışık kaynağı bulunan tamamen esnek bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağına ilerletilerek, bu kısımların optik yöntemlerle incelenmesine izin veren bir tekniktir.
İşlem sırasında gerekli görüldüğü taktirde mide ve yemek borusundan parça alınarak patolojik inceleme yapılır ve tanı kesinleştirilebilir.

Tanısal amaçların dışında günümüzde endoskopi ile birçok tedavi edici işlem de gerçekleştirilebilmektedir. Diyet uygulamasına destek amacıyla veya süper obez hastaların ameliyat risklerini azaltmak için intragastrik balon (mide balonu) uygulaması bunlardan en popüler olanıdır.

Bunun dışında, kanama odaklarının sklerozan enjeksiyonu veya lazerle durdurulması, reflüde Stretta yöntemi ile ameliyatsız tedavi, özofagus varislerinin sklerizasyonu ve hatta endoskopik kısıtlayıcı obezite operasyonları endoskopik olarak mümkün girişimlerdir. Günümüzde NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemi ile batında hiçbir iz kalmadan abdominal ameliyatlar dahi yapılabilmektedir.


Son yıllarda geliştirilen anestezi teknikleri sayesinde işlem sırasında hasta geçici olarak bilincini kaybetmekte ve hiçbir şekilde acı ve diğer kötü hisleri yaşamamaktadır.

Gastroskopi Süreci

Girişimden en az 8 saat öncesinden katı veya sıvı gıda alınmaması gerekir. Ortalama 15-30 dakika sürebilecek girişim sonrasında eğer sedasyon anestezisi uygulanmışsa, hastanın dikkat gerektiren işleri yapmaması ve araba kullanmaması önerilir.

Sedasyon uygulanmadıysa bu yönde bir kısıtlama yoktur. Doktor tarafından farklı bir öneride bulunulmadıkça alınmakta olan ilaçlara işlem sonrasında devam edilebilir. İşlemden en az 2 saat sonrasına kadar ağızdan gıda alınmaması uygun olacaktır.

Gastroskopi Kimlere Gerekmektedir?

-Midede ağrı ve yanma

-Ağza acı su ve mide içeriğinin geri gelmesi

-Yutma güçlüğü, yutarken ağrı duyma, lokmaların göğüste takılması ve su ile geçirilmeye çalışılması

-Göğüs kemiğinin arkasında bezdirici yanma hissi (heartburn)

-Gaitada gizli kan saptanması (Bu test 40 yaşını geçmiş herkesin 6 ayda bir check-up amacıyla yaptırması gereken bir işlemdir. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir yerindeki bir hastalıktan dolayı kanama olabilir ve dışkı ile atılan az miktardaki kan bile saptanabilir. Ailesinde sindirim sistemi kanseri olanların 30'lu yaşlarda bu takiplere başlamaları önerilir.)

-Açıklanamayan kilo kaybı (Nedene yönelik araştırma amacıyla yapılır)

-Atipik göğüs ağrısı (Kalbe ait nedenlere bağlı olmayan, nonspesifik göğüs ağrısı)

-Tekrarlayan ses ve geniz problemleri (KBB patolojisi saptanmayan hastalarda)

-Kötü ağız kokusu (halitozis) (KBB patolojisi olmayan hastalarda)

Gastroskopi Öncesinde Doktorunuza Mutlaka Bildirmeniz Gerekenler

-Anestezi ilaçları, antibiotik ve diğer ilaçlara karşı allerjik reaksiyonlar

-Diabet (Şeker hastalığı)

-Kanama diatezi (Kan pıhtılaşmasında bozukluk)

-Endokardit, kalp kapak hastalıkları ve yetmezliği

-Yakın zamanda geçirilmiş eklem ameliyatı

Gastroskopi öncesinde varsa kullanmakta olduğunuz aspirin, Coumadin gibi kan sulandırıcı ilaçları mutlaka doktorunuza danışarak 1 hafta öncesinden kesiniz.

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilerek alıntı yapılabilir.