Bu videoda gastroözofageal reflü ameliyatının en kesin tedavi yöntemlerinden olan laparoskopik Nissen fundoplikasyon ameliyatını izleyebilirsiniz.