You can watch the endoscopic appearence of oesophageal varices in upper GI endoscopy. (Bu videoda yemek borusu alt ucundaki varislerin endoskopik görünüşünü izleyebilirsiniz.)