This video contains endoscopic appearence of adeno Ca in Barrett esophagus. (Bu videoda uzun süren reflüye bağlı Barrett özofagus zemininde gelişen özofagus, yemek borusu kanserinin endoskopik bulgularını izleyebilrsiniz.)