This video shows the laser ablation of the oesophagus Ca. (Bu videoda özofagus-yemek borusu kanserinin laserle tedavisini izleyebilirsiniz.)