You can watch the laparoscopic adjustable gastric band operation. (Bu videoda ayarlanabilir mide bandı, mide kelepçesi ameliyatını izleyebilirsiniz.)