Endogast endoskopik olarak mideye yerleştirilip, dışarıdan doluluğu ayarlanabilen yeni bir mide balonudur. 24 ay midede kalabilmektedir. Bu videoda Endogast'ın endoskopik metodla mideden çıkarılmasını izleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için: www.medicorium.com (Endogast is a new totally implantable intragastric prosthesis. İnsertion and removal is very easy and via endoscopy. It can stay in the stomach nearly 24 months. You can watch Endogast removal procedure in this video) For details: www.medicorium.com)