Esophyx, son yıllarda cerrahinin gösterdiği en büyük gelişme olan "Natural Orifice Surgery", yani doğal açıklıkları kullanarak uygulanan cerrahi uygulamalarının mükemmel bir sonucudur. FDA onayı ve CE belgesi almıştır. Hiatal herni ve reflü tedavisinde günümüzde altın standart olan Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonuna endoskopik bir alternatif yaklaşımdır. En büyük avantajı, başarısızlık durumunda ameliyat şansının hala geçerli olmasıdır. Başarı oranları neredeyse ameliyata yakın olan bu yöntemin, Nissen'e göre en önemli üstünlükleri ise, ameliyat gerektirmeden uygulanması ve bozulmuş olan gastroözofageal valve doğal anatomiye en yakın formu kazandıran uygulama olmasıdır. Aşağıdaki videoda endoskopik reflü tedavisinde Esophyx uygulamasını izleyebilirsiniz. Uygulama hakkında bilgi ve randevu için: Op.Dr.Murat Üstün 0-552-4131143