Radyofrekans enerjisi dokuyu yakmakta ve daha yeni yöntemlerle de yeniden şekillendirmekte kullanılan cerrahi bir araçtır. Örneğin, radyofrekans tedavisi gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde başarılı şekilde kullanılmaktadır. Bu işlemde radyofrekans dalgaları alt özofageal sfinkterin biomekaniğini değiştirmektedir. Radyofrekans dalgaları ortopedik prosedürlerde eklem kapsülünü yeniden şekillendirmekte, beyin cerrahisinde ise intradiskal elektrotermal annuloplasti işlemlerinde (ameliyatsız bel fıtığı tedavisi) kullanılmaktadır. Tüm bu prosedürlerde non-ablatif düzeylerde radyotermal enerji kollagen fibrillerini değiştirmek amacıyla kullanılmaktadır. İyileşme yanıtı fibrozisle karakterizedir. Günümüzde, radyofrekans enerjisi fekal inkontinansın (büyük abdest tutamama) minimal invaziv, yani ameliyatsız tedavisinde de araştırılmaktadır.

Fekal inkontinans büyük abdestin rektum ve anal kanaldan istemsiz olarak kaçmasıdır. Fekal kontinans anal sfinkter fonksiyonu, pelvik taban fonksiyonu, gaita transit zamanı, rektal kapasite ve dışkılama hissinin kompleks etkileşimi ile sağlanmaktadır. Fekal inkontinansın etyolojisinde vaginal doğum travması, anal cerrahi, nörolojik hastalıklar ve yaşlanma sayılabilir. Bu rahatsızlığın, yetişkin nüfusun % 8'ini etkilediği tahminlenmektedir. Tıbbi tedavi diyet önlemleri, diyete kitle oluşturucu ajanların eklenmesi ve ishale yol açacak gıdaların engellenmesini içerir. Hafif düzeylerde inkontinansın tedavisinde anti diare ilaçları kullanılabilir. Barsak yönetimi programları sıklıkla spinal kord zedelenmelerinde kullanılsa da, fekal inkontinanslarda da işe yaramaktadır. Biofeedback yöntemi de araştırılmakta olan etkili bir yöntemdir. Cerrahi yaklaşımlar temel olarak sfinkteroplastiyi içerir. Bu işlemlerin son noktası ise barsağın karın duvarına açılmasıdır. (Stoma, kolostomi) Yeni denenen metodlar ise yapay anal sfinkter ve sakral nöromodülasyondur. 

Radyofrekans enerjisinin fekal inkontinans tedavisinde kullanılması Secca Prosedürü olarak bilinir. Ayaktan tedavi olarak uygulanan bu yöntem, hafif bir anestezi altında yapılır. Termal lezyonlar oluşturmak üzere anal kanalın sfinkterik kompleksi üzerine radyofrekans enerjisi uygulanır. Aylar içinde bu lezyonlar iyileşirken doku büzülür ve dokunun tonusu artarak potansiyel olarak büyük abdest tutma yeteneği arttırılır. 2002'de Secca™ System FDA tarafından onaylanmıştır. (Detaylı Bilgi ve Uygulama İçin: Op.Dr.Murat Üstün 0-552-4131143)