Reflünün ameliyatsız tedavisinde Esophyx uygulaması videosu-2 (Hasta pozisyonu ve preop endoskopi)

Hasta Pozisyonu

Hasta sol lateral decubitus pozisyonunda yatırılır ve nazal olarak entübe edilir. Olası tüm bası noktalarına elastik pedler yerleştirilir. Operasyonu engelleyecek herhangi bir patoloji veya darlığı elimine etmek için preoperatif rutin endoskopi gerçekleştirilir. 

Bu endoskopi sırasında hastanın yemek borusunun uzunluğu da tespit edilir. Endoskopun işaretleri kullanılarak kesici dişlerden Z hattına kadar olan mesafe ölçülür. Midede görülebilecek herhangi bir anormalliği saptamak ve midenin boş olduğunu kesinleştirmek için mide incelenir. Hastanın doğal gastroözofageal valvi incelenir ve Hill Valv Derecelendirme Sistemine göre derecelendirilir. Bu sırada bir hiatal herni gözlenirse, genişliği ölçülür ve kaydedilir. 

Bu video Op.Dr.Murat Üstün tarafından yüklenmiştir. Detaylı bilgi, uygulama talebi ve eğitim için lütfen bize ulaşınız. (GSM: 0-552-4131143